Visit BigblueAgency
ຫຼວງພະບາງ ແຈ້ງປະຊາຊົນຢູ່ລຽບຕາມສາຍນ້ຳຄານ ຫ້າມລົງນ້ຳ ແລະ ຫ້າມເກັບເອົາປາຕາຍເດັດຂາດ

ຫຼວງພະບາງ ແຈ້ງປະຊາຊົນຢູ່ລຽບຕາມສາຍນ້ຳຄານ ຫ້າມລົງນ້ຳ ແລະ ຫ້າມເກັບເອົາປາຕາຍເດັດຂາດ

ຫ້ອງວ່າການນະຄອນຫຼວງພະບາງ ອອກແຈ້ງການໃນວັນທີ 4 ເມສາ 2024 ເຖິງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຊາວເມືອງຫຼວງພະບາງ ຊາບວ່າ: ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ລົງອາບນໍ້າຄານ ເຂດບ້ານ ພູຊ້າງຄໍາ ລົງມາ ຫາ ປາກຄານ, ນໍ້າຂອງແຕ່ປາກຄານ ລົງມາ ແລະ ຫ້າມນໍາເອົາປາທີ່ຕາຍຢູ່ນໍ້າຄານ, ນໍ້າຂອງ ນໍາມາປະກອບເປັນອາຫານ, ນໍາໄປຂາຍ ຢ່າງເດັດຂາດ, ເນື່ອງຈາກວ່າ ປະຈຸບັນ ໄດ້ເກີດອຸບັດເຫດລົດຂົນສົ່ງສານເຄມີ ປິ້ນ ຢູ່ເຂດບ້ານ ພູຊ້າງຄໍາ ນະຄອນຫຼວງພະບາງ ເຮັດໃຫ້ເກີດມີສານເຄມີຈໍານວນໜຶ່ງ ໄຫຼລົງຫ້ວຍ ແລ້ວໄຫຼລົງມາຍັງນໍ້າຄານ, ນໍ້າຂອງ ເຮັດໃຫ້ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຄົນ, ສັດ, ປາ ແລະ ອື່ນໆ

ພ້ອມນັ້ນ ມອບໃຫ້ນາຍບ້ານ ປະກາດຜ່ານໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຮັບຊາບ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ.

Related Articles

Leave a Reply