Vientiane Times Lao
<strong>ຫຼວງພະບາງ ແຈ້ງຫ້າມໂຄສະນາຂາຍ ສິນຄ້າ ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ​</strong><strong> </strong>

ຫຼວງພະບາງ ແຈ້ງຫ້າມໂຄສະນາຂາຍ ສິນຄ້າ ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ​ 

ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ອອກແຈ້ງການໃນວັນທີ 21 ມິຖຸນາ 2022 ຜ່ານມານີ້ ເຖິງ ບັນດາຜູ້ປະກອບການຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດພາຍໃນແຂວງຫຼວງພະບາງ ຮັບຊາບວ່າ: ຫ້າມຜູ້ປະກອບການຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ ດຳເນີນການຜະລິດ ການຊື້-ຂາຍ ແລະ ບໍລິການຕ່າງໆພາຍໃນ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຕິດປະກາດ ຫຼື ໂຄສະນາຂາຍສິນຄ້າ ອື່ນໆ ເປັນເງີນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ຕ້ອງຕິດ ລາຄາຂາຍ ຫຼື ໂຄສະນາເປັນເງິນກີບໃສ່ສິນຄ້າແຕ່ລະຊະນິດພາຍໃນຮ້ານຂອງຕົນ.

ພ້ອມກັນນັ້ນ, ໃຫ້ຫ້ອງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເມືອງ, ນະຄອນ ຫຼວງພະບາງ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ໃຫ້ບັນດາຜູ້ປະກອບການຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດພາຍໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ໃຫ້ຕິດລາຄາຂາຍສິນຄ້າ ຫຼື ໂຄສະນາສິນຄ້າເປັນ ເງິນກີບ ພ້ອມທັງລົງຕິດຕາມບັນດາຫ້າງຮ້ານທຸລະກິດຕ່າງໆຢູ່ພາຍໃນເມືອງຂອງຕົນເປັນປະຈຳ ແລະ ລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງເຖິງພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າຮັບຊາບເປັນແຕ່ລະໄລຍະ.

ຖ້າຫາກມີການກວດກາພົບເຫັນການລະເມີດ ແມ່ນຈະຖືກນໍາໃຊ້ມາດຕາການໃນການປັບໃໝຈຳນວນ 1.000.000ກີບ/ຄັ້ງ  ພ້ອມທັງດຳເນີນລະບຽບການອື່ນໆຕາມກົດໝາຍຂອງຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນແຕ່ລະ ກໍລະ ນີໜັກ ຫຼື ເບົາ.

Related Articles

Leave a Reply

error: ສົນໃຈຂໍ້ມູນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງບັນນາທິການ