Vientiane Times Lao
ຫຼວງພະບາງ ໃຫ້​ຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ຮັບຜິດຊອບຄ່າກິນຢູ່ ຕະຫຼອດໄລຍະປິ່ນປົວ

ຫຼວງພະບາງ ໃຫ້​ຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ຮັບຜິດຊອບຄ່າກິນຢູ່ ຕະຫຼອດໄລຍະປິ່ນປົວ

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ທາງພາກລັດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ກໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ດ້ານງົບປະມານເຂົ້າໃນ ວຽກງານຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂສະພາບການລະບາດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19  ເຊັ່ນ: ທາງອົງການກາແດງສະວິສ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນຄ່າອາຫານ ສຳລັບແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ ຢູ່ໃນສູນຈຳກັດບໍລິເວນ ແລະ ຄ່າອາຫານສໍາລັບຜູ້ຕິດເຊື້ອໃນໂຮງໝໍພາກສະໜາມ ມາຕະຫຼອດ ແຕ່ມາຮອດປະຈຸບັນທາງອົງການກາແດງໄດ້ຢຸດ ສະໜັບສະໜູນ, ໂຈະສະໜອງອາຫານ, ນ້ຳດື່ມ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ໂຮງໝໍພາກສະໜາມປິ່ນປົວພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ ແຂວງຫຼວງພະບາງ.

ຕໍ່ສະພາບການໂຈະສະໜັບສະໜູນດັ່ງກ່າວ, ຄະນະສະເພາະກິດເພື່ອປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂ ການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19​ ແຂວງ​ຫຼວງພະບາງ ຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮຽກຮ້ອງມາຍັງ ຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ຈະມາປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍແຂວງ ແລະ ໂຮງໝໍພາກສະໜາມ ປະກອບສ່ວນຊ່ວຍຄ່າອາຫານ, ການກິນຢູ່, ທີ່ພັກເຊົາ ຊຶ່ງຈະໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນັບຕັ້ງແຕ່ ວັນທີ 23 ພະຈິກ 2021 ເປັນຕົ້ນໄປ ໂດຍລະບຸໄວ້ວ່າ:

ສໍາລັບ ພາກສ່ວນພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ພໍ່ຄ້າຊາວຂາຍທົ່ວໄປ ແມ່ນຈະໄດ້ຈ່າຍຄ່າອາຫານ, ຄາບເຂົ້າ ແລະ ຄ່ານ້ຳດື່ມດ້ວຍຕົນເອງ. ໂດຍກໍານົດ ຄ່າອາຫານ 30.000 ກີບ/ຄົນ/ມື້ (ອາຫານສາມຄາບ), ຄ່ານ້ຳດື່ມ 10.000ກີບ/ຄົນ/ມື້​ ໄລຍະນອນປິ່ນປົວຜູ້ທີ່ມີອາການປົກກະຕິແມ່ນ 14 ວັນ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບອາຫານ ລວມມູນຄ່າ 560.000 ກີບ/ຄົນ, ກໍລະນີຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອຫາກມີອາການແມ່ນຈະໄດ້ສືບຕໍ່ປິ່ນປົວແມ່ນຈະໄດ້ຈ່າຍເພີ່ມອີກຕາມວັນທີ່ນອນປິ່ນປົວຕົວຈີງ, ສ່ວນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເຄື່ອງ ໃຊ້ສອຍສ່ວນຕົວ ແມ່ນຜູ້ກ່ຽວຮັບຜິດຊອບເອງ.

ພາກສ່ວນໂຮງຈັກ, ໂຮງງານ ຫຼື ສະຖານທີ່ຕ່າງໆທີ່ມີສະມາຊິກ, ກຳມະກອນ 50 ຄົນຂື້ນໄປ ໃນກໍລະນີເກີດລະບາດແມ່ນໃຫ້ພົວພັນທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຈັດຕັ້ງໂຮງໝໍພາກສະໜາມປິ່ນປົວຢູ່ກັບທີ່ ສ່ວນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆແມ່ນມອບໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບເອງ.

ບັນດາສຳນັກງານ, ອົງການ, ພະແນກການ, ກົມກອງ, ລັດວິສາຫະກິດ, ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຕ່າງໆໃຫ້ມີມາດຕະການປ້ອງກັນຕົນເອງ, ຖ້າຫາກພະນັກງານທີ່ສັງກັດຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ຫາກມີກໍລະນີຜູ້ຕິດເຊື້ອ ແມ່ນຈະໄດ້ມອບໃຫ້ພາກສ່ວນດັ່ງກ່າວ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຄ່າອາຫານ, ຄາບເຂົ້າ ແລະ ຄ່ານ້ຳດື່ມດ້ວຍຕົນເອງ.

ທາງພາກລັດແມ່ນຈະໄດ້ຮັບຜິດຊອບແຕ່ ສະຖານທີ່ປິ່ນປົວ, ຢາປົວພະຍາດ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆໃນການຮັບເຂົ້າສູນ, ໂຮງໝໍພາກສະໜາມ ແລະ ສະຖານທີ່ຮອງຮັບປິ່ນປົວ.

ໃນນັ້ນ ຜູ້ທີ່ມີເງື່ອນໄຂ ຫຼື ບໍ່ສະດວກທີ່ຈະເຂົ້າໄປປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍແຂວງ ໂຮງໝໍຊຸມຊົນ ແລະ ໂຮງໝໍພາກສະໜາມ​ ທາງຄະນະສະເພາະກິດແຂວງ ໄດ້ກໍານົດໂຮງແຮມເປັນສະຖານທີ່ປິ່ນປົວ ສະເພາະຜູ້ມີເງື່ອນໄຂດ້ານເສດຖະກິດ ໂດຍມີວິຊາການແພດປິ່ນປົວປະຈຳ, ແຕ່ທາງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງໄດ້ຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍພັກເຊົາ ຕາມ ລາຄາທີ່ທາງໂຮງແຮມໄດ້ ກຳນົດໄວ້.

Related Articles

Leave a Reply

error: ສົນໃຈຂໍ້ມູນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງບັນນາທິການ