Vientiane Times Lao
ຫຼາຍບັນຫາສຳຄັນຈະຖືກນໍາສະເໜີໃນກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ ສະຫວັດດີການສັງຄົມອາຊຽນ ບວກສາມ

ຫຼາຍບັນຫາສຳຄັນຈະຖືກນໍາສະເໜີໃນກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ ສະຫວັດດີການສັງຄົມອາຊຽນ ບວກສາມ

ກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສອາຊຽນບວກສາມ ຄັ້ງທີ 14 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນມື້ວັນທີ 20 ພະຈິກ 2019 ເພື່ອກຽມຫຼາຍບັນຫາສຳຄັນ ທີ່ກ່ຽວພັນກັບວຽກງານ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ການພັດທະນາອາຊຽນ ເຊິ່ງຈະຖືກນໍາສະເໜີໃນກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ການພັດທະນາອາຊຽນບວກສາມ ຈີນ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ສ.ເກົາຫຼີ ຄັ້ງທີ 6 ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 22 ພະຈິກ 2019 ນີ້.

ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ທິບພະສອນ ສຸຂະທໍາມະວົງ, ຮອງຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ, ຫົວໜ້າເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສສະຫວັດ ດີການສັງຄົມ ແລະ ການພັດທະນາ ອາຊຽນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ມີບັນດາຫົວໜ້າເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ ຈາກປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ, ຜູ້ຕາງໜ້າກອງເລຂາອາຊຽນ  ແລະ ຫົວໜ້າເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ການພັດທະນາອາຊຽນ ບວກສາມ ເຂົ້າຮ່ວມ. ກອງປະຊຸມຈະໄດ້ປືກສາຫາລືບັນຫາທີ່ຕິດພັນກັບການຮ່ວມມືເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ວຽກສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ການພັດທະນາອາຊຽນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງວຽກງານປົກປ້ອງສັງຄົມສໍາລັບເດັກດ້ອຍໂອກາດ.

ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ຄະນະຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບ ຜົນສໍາເລັດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາທີ່ເປັນແບບຢ່າງ, ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ, ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້  ແລະ ການສະໜັບ ສະໜູນດ້ານງົບປະມານ ພາຍໃຕ້ຂອບການຮ່ວມມື ອາຊຽນບວກສາມ.

ນອກຈາກນີ້, ປະເທດຄູ່ຮ່ວມເຈລະຈາ ຍັງມີຂໍ້ລິເລີ່ມການຮ່ວມມືວຽກງານ ໃນດ້ານຕ່າງໆທີ່ຕິດພັນກັບສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ການພັດທະນາອາຊຽນ, ພ້ອມທັງໄດ້ແລກປ່ຽນຄຳຄິດຄຳເຫັນ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຮ່ວມມືດ້ານສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ການພັດທະນາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ການສະຫຼຸບບັນດາໂຄງການ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ແຜນການເຮັດວຽກໃນປະຈຸບັນ ແລະ ບັນດາຂົງເຂດທີ່ມີຄວາມສົນໃຈຮ່ວມກັນ ເຊິ່ງຈະໄດ້ລວມເຂົ້າ ໃນແຜນວຽກໃໝ່ ໃນໄລຍະປີ 2021-2025.

ຂ່າວ: ວຽງຈັນທາຍ

ພາບ: ເພັດໂພໄຊ

Related Articles

Leave a Reply

error: ສົນໃຈຂໍ້ມູນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງບັນນາທິການ