Visit BigblueAgency
ຫຼາຍບັນຫາເຄັ່ງຮ້ອນດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດສະເໜີ ໃຫ້ລັດຖະບານເລັ່ງແກ້ໄຂ

ຫຼາຍບັນຫາເຄັ່ງຮ້ອນດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດສະເໜີ ໃຫ້ລັດຖະບານເລັ່ງແກ້ໄຂ

ຫຼາຍບັນຫາເຄັ່ງຮ້ອນດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດສະເໜີ ໃຫ້ລັດຖະບານເລັ່ງແກ້ໄຂໂດຍສະເພາະ ແກ້ໄຂບັນຫາເງິນເຟີ້ ແລະ ລາຄາສິນຄ້າ ທີ່ຈຳເປັນ ເປັນຕົ້ນ ອາຫານ, ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ເຄື່ອງອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ ທີ່ກະທົບຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນລາວ, ນີ້ແມ່ນທ່ານ ສົມມາດ ພົນເສນາ ຮອງປະທານ, ຄະນະປະຈຳ ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຂຶ້ນມີຄຳເຫັນຕໍ່ບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ແຜນເງິນຕາ ຕິດພັນກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 2 ວາລະແຫ່ງຊາດ ໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ແຜນການ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2024 ທີ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 7 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ໃນວັນທີ 10 ມິຖຸນາ ນີ້.

ທ່ານ ສົມມາດ ພົນເສນາ ໄດ້ຕາງໜ້າໃຫ້ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານ ເລັ່ງແກ້ໄຂ ຫຼາຍບັນຫາດັ່ງກ່າວ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2024 ຂອງລັດຖະບານ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຢ່າງເປັນຮູບປະທຳ ເຊັ່ນ: ບັນຫາໄພເງິນເຟີ້ ແລະ ລາຄາສິນຄ້າ ໂດຍໃຫ້ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການໃຫ້ເປັນລະບົບຄົບຊຸດ, ເຂັ້ມງວດ, ຕິດພັນກັບທຸກຂະແໜງການ ເປັນຕົ້ນມາດຕະການທາງດ້ານເງິນຕາ ລວມທັງມາດຕະການຕໍ່ອັດຕາແລກປ່ຽນ; ມາດຕະການດ້ານການເງິນ-ງົບປະມານ; ມາດຕະການດ້ານການຜະລິດ; ມາດຕະການດ້ານການຄ້າ; ມາດຕະການດ້ານຈິດຕະສາດ-ສັງຄົມ. ພ້ອມທັງ ໃຫ້ເລັ່ງແກ້ໄຂບັນຫາເຄັ່ງຮ້ອນ ທາງດ້ານວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະເອົາໃຈໃສ່ການປັບປຸງຄຸນນະພາບການສຶກສາ, ການສະໜອງຄູສອນ, ການປະລະການຮຽນ, ການອຸດໜູນຄູ-ແພດອາສາສະໝັກ, ການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ, ການສະໜອງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການແຮງງານໃຫ້ມີຄວາມສົມດູນ ແລະ ຕອບສະ ໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງການພັດທະນາ ແລະ ການພັດທະນາຍົກລະດັບສີມືແຮງງານ; ຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມເງິນເດືອນ, ເງິນອຸດໜູນ ໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ທະຫານ-ຕຳຫຼວດ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບເງິນເຟີ້ ແລະ ອັດຕາແລກປ່ຽນໃນປັດຈຸບັນ; ຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕໍ່າໃຫ້ກໍາມະກອນ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານ, ແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຄ່າຄອງຊີບຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ຖີບໂຕຂຶ້ນສູງ; ການປັບປຸງກອງທຶນປະກັນສຸຂະພາບ ແລະ ການຍົກສູງຄຸນນະພາບການບໍລິການຮັກສາສຸຂະພາບ.

ພ້ອມນີ້, ໃຫ້ເລັ່ງແກ້ໄຂບັນຫາເຄັ່ງຮ້ອນ ທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ເປັນຕົ້ນ ບັນຫາຜົນກະທົບຈາກການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ ໃຫ້ມີມາດຕະການແກ້ໄຂຢ່າງເຂັ້ມງວດ ຕໍ່ບັນດາໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບການປະເມີນຢູ່ໃນປະເພດ C+ ແລະ C ໃຫ້ມີການໂຈະ ເພື່ອປັບປຸງແກ້ໄຂຕາມຂັ້ນຕອນຂອງກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ທີ່ກຳນົດໄວ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານ ພິຈາລະນາຄວບຄຸມ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການສົ່ງອອກວັດຖຸດິບບາງລາຍການ ທີ່ຍັງມີຄວາມຕ້ອງການຊົມໃຊ້ພາຍໃນ ເປັນຕົ້ນ ຂີ້ເບຍ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອຮັບປະກັນການຊົມໃຊ້ພາຍໃນໃຫ້ພຽງພໍ ໂດຍສະເພາະການຜະລິດຫົວອາຫານສັດ. ພ້ອມທັງ ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ເພື່ອສ້າງສະພາບແວດລ້ອມການລົງທຶນ, ການດຳເນີນທຸລະກິດຢ່າງສະດວກ, ວ່ອງໄວ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ຍຸຕິທຳ, ສົ່ງເສີມການແຂ່ງຂັນ, ການລົງທຶນ FDI ດ້ວຍມາດຕະການບຸລິມະສິດທີ່ແຂງແຮງ, ສືບຕໍ່ດຶງດູດເອົາການລົງທຶນ ຢ່າງມີຈຸດສຸມ ເພື່ອສ້າງໃຫ້ເກີດມີຖານການຜະລິດທີ່ໝັ້ນຄົງ, ມີການປຸງແຕ່ງ ໂດຍສະເພາະໂຄງການຜະລິດ ເພື່ອສົ່ງອອກໃນຂະແໜງການ ທີ່ ສປປ ລາວ ມີທ່າແຮງ; ເອົາໃຈໃສ່ຈັດສັນກອງທຶນທາງໃຫ້ສຳເລັດ ແລະ ສູ້ຊົນບູລະນະສ້ອມແປງເສັ້ນທາງທີ່ເປ່ເພ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດທຳມະຊາດໃຫ້ສຳເລັດ ເພື່ອຮັບປະກັນການຄົມມະນາຄົມ-ຂົນສົ່ງ ກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິໂດຍໄວ; ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຜະລິດ ໃຫ້ແຂງແຮງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ, ພ້ອມທັງຄົ້ນຄວ້າປະເມີນຄືນບັນດາລາຍການສິນຄ້າ ທີ່ສາມາດຜະລິດໄດ້ ເປັນຕົ້ນ ຝຸ່ນ, ອາຫານສັດ, ສະບຽງອາຫານ ທີ່ຮັບປະກັນການສະໜອງ ແລະ ຊົມໃຊ້ ຢູ່ພາຍໃນໃຫ້ມີຄວາມພຽງພໍ ພ້ອມທັງມີກົນໄກປະສານສົມທົບ ລະຫວ່າງ ຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ກັບຂະແໜງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຄົ້ນຄວ້າກຳນົດມາດຕະການ ຈຳກັດການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າ ບາງລາຍການທີ່ສາມາດຜະລິດໄດ້ຢູ່ພາຍໃນ ທົດແທນການນຳເຂົ້າ ເພື່ອສົ່ງເສີມການຜະລິດພາຍໃນໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວ: ປຊຊ

Related Articles

Leave a Reply