Vientiane Times Lao
ຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກແຈ້ງທິດຊີ້ນໍາຜົນຂອງ ກອງປະຊຸມສະເພາະເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ລາວ

ຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກແຈ້ງທິດຊີ້ນໍາຜົນຂອງ ກອງປະຊຸມສະເພາະເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ລາວ

ຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກໄດ້ອອກແຈ້ງການເມື່ອມໍ່ໆມານີ້ເຖິງ ລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນກ່ຽວກັບຜົນຂອງກອງປະຊຸມສະເພາະເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບສະພາບການ, ທິດທາງ ແລະ ມາດຕະການແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ລາວ ຊຶ່ງໄດ້ຊີ້ນໍາບາງບັນຫາທີ່ສໍາຄັນ ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະນີ້ໃຫ້ລັດຖະບານປະສານສົມພົບກັບພາກ ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຫາແຫຼ່ງທີ່ມາ, ສາຍເຫດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ປະກອບການ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ເຮັດໃຫ້ມີການແຜ່ລະບາດຮອບໃໝ່ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນຄັ້ງນີ້, ພ້ອມທັງໃຫ້ປິດໂຮງງານເພື່ອກວດກາ ແລະ ປະເມີນຄືນຕໍ່ການປະຕິບັດມາດຕະການທີ່ວາງອອກ ແລ້ວຈຶ່ງໃຫ້ລັດຖະບານອະນຸຍາດຕາມຄວາມຈໍາເປັນ. ສໍາລັບໂຮງງານຜະລິດຢາ ແລະ ອຸປະກອນການແພດແມ່ນອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດໂດຍເອົາໃຈໃສ່ມາດຕະການ ແລະ ມີການກວດກາຢ່າງໃກ້ຊິດຈາກລັດຖະບານ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ມອບໃຫ້ກະຊວງສາທາລະນະສຸກຮີບຮ້ອນກະຈາຍ ແລະ ສັກຢາວັກຊິນໃຫ້ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ແລະ ປະຊາຊົນຢ່າງທົ່ວເຖິງ ພ້ອມທັງຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ວັກຊິນເສຍຫາຍ ຫຼື ເຊື່ອມຄຸນຢ່າງເດັດຂາດ, ສືບຕໍ່ໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສືບຕໍ່ໂຄສະນາ, ປຸກລະດົມ ແລະ ເຜີຍແຜ່ໃຫ້ປະຊາຊົນ ແລະ ຜູ້ປະກອບການເຂົ້າໃຈ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປະຕິບັດມາດຕະການຕ່າງໆ ທີ່ລັດຖະບານ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນວາງອອກຢ່າງເຄັ່ງຄັດ, ໃຫ້ກວດຄືນແຜນດໍາເນີນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງອົງຄະນະພັກ ແລະ ກອງປະຊຸມຂອງບັນດາຂະແໜງການຕ່າງໆທີ່ກໍານົດແລ້ວໂດຍມອບໃຫ້ລັດຖະບານ ແລະ ຄະນະສະເພາະກິດປະເມີນຄວາມສ່ຽງວ່າຈະສາມາດຈັດໄດ້ບໍ່, ຖ້າບໍ່ສາມາດຈັດໄດ້ກໍໃຫ້ເລື່ອນໄປກ່ອນ.

 ຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກໄດ້ແຈ້ງທິດຊີ້ນໍາຕື່ມວ່າ: ສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີໃນການຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ, ອັດຕາແລກປ່ຽນ, ເງິນເຟີ້ ແລະ ກໍານົດມາດຕະການສະເພາະເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີການສວຍໂອກາດກັກຕຸນ ແລະ ຂຶ້ນລາຄາສິນຄ້າ, ສືບຕໍ່ກະກຽມສູນຈໍາກັດບໍລິເວນ ແລະ ສູນປິ່ນປົວຢ່າງພຽງພໍ ພ້ອມທັງຊອກຫາແຫຼ່ງງົບປະມານສໍາຮອງໄວ້ເພື່ອຊື້ອຸປະກອນການແພດ, ວັກຊິນ, ຢາປິ່ນປົວພະຍາດ, ຢາກວດຫາເຊື້ອ ແລະ ອຸປະກອນຈໍາເປັນຕ່າງໆ, ພ້ອມທັງປະຕິບັດນະໂຍບາຍໃຫ້ແພດ-ໝໍ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ແລະ ທິດຊີ້ນໍາອື່ນໆ.  

Related Articles

Leave a Reply

error: ສົນໃຈຂໍ້ມູນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງບັນນາທິການ