Visit BigblueAgency
ຫ້າມຜູ້ຂັບຂີ່ດື່ມສິ່ງມຶນເມົາແລ້ວຂັບຂີ່ຍານພາຫະນະຢ່າງເດັດຂາດ ໃນໄລຍະສະຫຼອງບຸນປີໃໝ່ລາວ ພ.​ສ 2567

ຫ້າມຜູ້ຂັບຂີ່ດື່ມສິ່ງມຶນເມົາແລ້ວຂັບຂີ່ຍານພາຫະນະຢ່າງເດັດຂາດ ໃນໄລຍະສະຫຼອງບຸນປີໃໝ່ລາວ ພ.​ສ 2567

ຫ້າມຜູ້ຂັບຂີ່ດື່ມສິ່ງມຶນເມົາແລ້ວຂັບຂີ່ຍານພາຫະນະ ແມ່ນມາດຕະການໝຶ່ງໃນຫຼາຍມາດຕະການທີ່ ກົມຕໍາຫຼວດຈະລາຈອນ ເລັ່ງຮັກສາຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມສະຫງົບ ໃນໄລຍະສະຫຼອງບຸນປີໃໝ່ລາວ ພ.​ສ 2567.

ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ແລະ ສະກັດກັ້ນອຸບັດເຫດຈະລາຈອນໃນຊ່ວງໄລຍະການສະຫຼອງບຸນປີໃໝ່ລາວ ພສ 2567 ກົມຕໍາຫຼວດຈະລາຈອນຮ່ວມກັບພະແນກຕໍາຫຼວດຈະລາຈອນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໄດ້ວາງມາດຕະການດັ່ງນີ້: ຜູ້ຂັບຂີ່ລົດຕ້ອງເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດຕາມກົດຈະລາຈອນທາງບົກຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ຖືເອກະສານລົດເມື່ອມີການກວດກາຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່, ຂັບຂີ່ລົດຈັກຕ້ອງໃສ່ໝວກກັນກະທົບທັງຜູ້ຂັບ ແລະ ຜູ້ຊ້ອນທ້າຍ ( ຖ້າຫາກລະເມີດຈະຖຶກສຶກສາອົບຮົມ, ກັກລົດໄວ້ ແລະ ປັບໃໝຕາມລະບຽບການ )ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ຂັບຂີ່, ຂັບຂີ່ລົດໃຫຍ່ຕ້ອງຮັດສາຍແອວນິລະໄພເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ຜູ້ຂັບຂີ່ ແລະ ຜູ້ໂດຍສານ, ກ່ອນຈະນຳໃຊ້ຍານພາຫະນະຕ້ອງກວດສະພາບເຕັກນິກ, ຄວາມພ້ອມຂອງຍານພາຫະນະໃຫ້ມີຄວາມຮັບປະກັນເປັນຢ່າງດີ, ລົດຂົນສົ່ງໂດຍສານທາງໄກຕ້ອງມີໂຊເຟີສຳຮອງທຸກຄັ້ງເວລາເດີນທາງ ແລະ ປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍກ່ຽວກັບການຂົນສົ່ງທາງບົກຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ສະເພາະເສັ້ນທາງດ່ວນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ-ວັງວຽງ, ສໍາລັບລົດເກັງ, ກະບະ, ລົດຈິບປະເພດລົດເບົາການໃຊ້ຄວາມໄວສູງສຸດບໍ່ໃຫ້ເກີນ 120 km/ຊົ່ວໂມງ ແລະ ຄວາມໄວຕໍ່າສຸດບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 80 km/ຊົ່ວໂມງ, ລົດບັນທຸກ, ລົດຂົນ ສົ່ງໂດຍສານ ແລະ ຂົນສົ່ງສິນຄ້າຄວາມໄວສຸງສຸດບໍ່ໃຫ້ເກີນ 70-90 km/ຊົ່ວໂມງ, ເຂົ້າທາງອຸໂມງຄວາມໄວສຸງສຸດ 80 km/ຊົ່ວໂມງ (ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດຈະໄດ້ຈັບຄວາມໄວ), ຫ້າມຜູ້ຂັບຂີ່ດື່ມສິ່ງມືນເມົາ ( ເມົາຫ້າມຂັບຂີ່ລົດ ) ຢ່າງເດັດຂາດ, ຖ້າຫາກກວດກາພົບເຫັນເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດຈະລາຈອນຈະໄດ້ກັກຜູ້ຂັບຂີ່ໄວ້ເພື່ອສຶກສາອົບຮົມ, ຊ່ວາງເມົາແລ້ວຈຶ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ໄປ ຫຼືໃຫ້ຍາດພີ່ນ້ອງ, ໝູ່ຄູ່ມາຮັບເອົາ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ພ້ອມດໍາເນີນຕາມຂັ້ນຕອນຂອງລະບຽບກົດໝາຍໃນເວລາຕໍ່ໄປ, ຫ້າມຂັບຂີ່ຍານພາຫະນະເກີນຄວາມໄວທີ່ກົດໝາຍລະບຽບການ ແລະ ປ້າຍສັນຍານຈະລາຈອນກໍານົດໄວ້, ຫ້າມໃຊ້ໂທລະສັບໃນເວລາຂັບຂີ່, ຫ້າມຂີ່ລົດຈັກເປັນພຶງເປັນແພກີດຂວາງການສັນຈອນຕາມເສັ້ນທາງຢ່າງເດັດຂາດ, (ບໍ່ໄປຕາມຊ່ອງຈະລາຈອນ ຂອງລົດຈັກ), ຫ້າມຜູ້ໂດຍສານນັ່ງຂອບກະບະລົດ ຫຼືນັ່ງຝາທ້າຍລົດໃນເວລາລົດກໍາລັງສັນຈອນຢ່າງເດັດຂາດ, ຫ້າມນຳໃຊ້ລົດຂົນສົ່ງໂດຍສານບັນທຸກສິນຄ້າ ແລະ ບັນທຸກຄົນໂດຍສານເກີນຈໍານວນ ແລະ ຊ່ວງຊີງເອົາຄົນໂດຍສານຢ່າງເດັດຂາດ, ຫ້າມຜູ້ປົກຄອງປະປ່ອຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍທີ່ອາຍຸບໍ່ເຖິງກະສຽນຂັບຂີ່ຍານພາຫະນະຢ່າງເດັດຂາດ, ຫ້າມຈອດລົດໃນເສັ້ນທາງດ່ວນຢ່າງເດັດຂາດ (ຍົກເວັ້ນກໍລະນີຍານພາຫະນະເປ່ເພ່), ຖ້າບຸກຄົນໃດຫາກລະເມີດຕໍ່ບັນດາຂໍ້ຫ້າມ ດໍາລັດວ່າດ້ວຍກົດຈະລາຈອນທາງບົກຈະຖຶກສຶກສາອົບຮົມ ແລະ ປັບໃໝຕາມລະບຽບກົດໝາຍກໍານົດໄວ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ກົມຕໍາຫຼວດຈະລາຈອນ ກະຊວງປກສ

Related Articles

Leave a Reply