Vientiane Times Lao
ອັດຕະປືມີຄວາມຕ້ອງການນ້ຳດື່ມ ແລະ ເຂົ້າສານ ດ່ວນ!

ອັດຕະປືມີຄວາມຕ້ອງການນ້ຳດື່ມ ແລະ ເຂົ້າສານ ດ່ວນ!

ຄວາມຕ້ອງການຂອງແຂວງອັດຕະປືໃນປະຈຸບັນ ແມ່ນ ນ້ຳດື່ມ, ເຂົ້າສານ ແລະ ອາຫານແຫ້ງ ເພື່ອມາຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພນ້ຳຖ້ວມ, ພາຍຫລັງທີ່ເກີດຈາກພະຍຸໂຊນຮ້ອນນັບແຕ່ວັນທີ 3-4/09/2019 ຊຶ່ງແຂວງອັດຕະປືມີນ້ຳຖ້ວມຂັງຢູ່ 5 ເມືອງ, ມີ 86 ບ້ານ, ມີ 13,323 ຄອບຄົວ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ເຮັດໃຫ້ 4 ຄົນເສຍຊີວິດ ຈາກການຈົມນໍ້າ ແລະ ນໍ້າພັດ.
ທ່ານ ເລັດ ໄຊຍະພອນ ເຈົ້າແຂວງແຂວງ ອັດຕະປືໄດ້ກ່າວຕໍ່ທີມງານຂ່າວວຽງຈັນທາຍມື້ເຊົ້ານີ້ 10/9/2019 ວ່າ ສະພາບນ້ຳຖ້ວມພາຍໃນແຂວງເລີ່ມເຂົ້າສູ່ປົກກະຕິແລ້ວ ຍັງມີແຕ່ເມືອງສະໜາມໄຊ ຊຶ່ງເປັນເມືອງທີ່ຕໍ່າກວ່າໝູ່ພາຍໃນແຂວງທີ່ຍັງມີນ້ຳຖ້ວມຂັງຢູ່. ການຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນຜູ້ປະສົບໄພໃນເບື້ອງຕົ້ນ ແມ່ນໄດ້ແຈກຢາຍເຂົ້າສານ, ອາຫານແຫ້ງ ແລະ ນ້ຳດື່ມໃຫ້ພວກເຂົາ ເຈົ້າແຕ່ຍັງບໍ່ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການ. ນ້ຳຖ້ວມຄັ້ງນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເນື້ອທີ່ນາເຂົ້າຖືກເສຍຫາຍເປັນວົງກວ້າງຍ້ອນວ່າປະຊາຊົນໄດ້ໃສ່ເຂົ້າດໍ ຫຼື ເຂົ້າ 3 ເດືອນ ຊຶ່ງເຂົ້າດັ່ງກ່າວໄດ້ເລີ່ມອອກມານແລ້ວ ແຕ່ມາຖືກນ້ຳຖ້ວມບໍ່ສາມາດຟື້ນໂຕໄດ້.
ທ່ານ ເລັດ ໄຊຍະພອນ ເຈົ້າແຂວງແຂວງ ແຂວງອັດຕະປືໄດ້ກ່າວຕຶ່ມວ່າ ວຽກທີ່ຈະໄດ້ເຮັດຫຼັງນໍ້າແຫ້ງແມ່ນເລັ່ງໃສ່ດູດຂີ້ຕົມອອກຈາກນໍ້າສ້າງ ແລະ ນໍ້າບາດານ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນມີນ້ຳໃຊ້ ແລະ ນໍ້າດື່ມ, ສ້ອມແປງເສັ້ນທາງ, ສ້ອມແປງເຮືອນປະຊາຊົນ ແລະ ສຳນັກງານຫ້ອງການຕ່າງໆ. ຜ່ານມາທາງແຂວງກໍ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອເຄື່ອງອຸປະໂພກແລະບໍລິໂພກເຊັ່ນ ເຂົ້າສານ, ນໍ້າດື່ມ, ປາກະປອງ, ໝີ່ ແລະ ອື່ນໆຈາກ 11 ພາກສ່ວນ.
ຂ່າວ: ສົມພາວັນ
ພາບ: Attapeu Media

Related Articles

Leave a Reply

error: ສົນໃຈຂໍ້ມູນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງບັນນາທິການ