Vientiane Times Lao
ອົງການອາຫານໂລກ ມອບໂຄງການອາຫານໃນໂຮງຮຽນ ຈໍານວນ 915 ແຫ່ງ ໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານລາວ

ອົງການອາຫານໂລກ ມອບໂຄງການອາຫານໃນໂຮງຮຽນ ຈໍານວນ 915 ແຫ່ງ ໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານລາວ

ອົງການອາຫານໂລກ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກກະຊວງກະສິກໍາ ຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາ ໄດ້ມອບໂຄງການອາຫານໃນໂຮງຮຽນໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ລາວ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກອົງການອາຫານໂລກເກືອບ 20 ປີ, ຊຶ່ງໂຄງການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນມີຈໍານວນໂຮງຮຽນ 915 ແຫ່ງ ໃນ 22 ເມືອງ ຂອງ 8 ແຂວງຂອງ ສປປ ລາວ ຄື: ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ, ຜົ້ງສາລີ, ຫຼວງພະບາງ, ອຸດົມໄຊ, ຄໍາມ່ວນ, ສາລະວັນ, ເຊກອງ ແລະ ແຂວງອັດຕະປື ໂດຍມີນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມທັງໝົດ 87,435 ຄົນ.

ພິທີມອບ-ຮັບໂຄງການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໂດຍເປັນກຽດຕາງໜ້າມອບຂອງທ່ານ ຢານ ເດລບາເຣີ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການອາຫານໂລກ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ແລະ ຕາງໜ້າຮັບຂອງທ່ານ ຮສ.ປອ ພຸດ ສິມມາລາວົງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ພ້ອມດ້ວຍພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ໂອກາດນີ້, ທ່ານ ຮສ.ປອ ພຸດ ສິມມາລາວົງ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ກໍຄື ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການເງິນ ແລະ ດ້ານວິຊາການຈາກລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມຣິກາ ໂດຍຜ່ານອົງການອາຫານໂລກ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ເກືອບ 20 ປີ ຜ່ານມາ ໃນວຽກງານການສົ່ງເສີມອາຫານໃນໂຮງຮຽນ ໃຫ້ນັກຮຽນອະນຸບານ ແລະ ປະຖົມສຶກສາດ້ວຍຫຼາຍຮູບແບບ ຈາກຮູບແບບການສົ່ງເສີມອາຫານວ່າງຕອນເຊົ້າ ມາເປັນຮູບແບບການສົ່ງເສີມອາຫານທ່ຽງ, ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງລະບົບນໍ້າໃຊ້, ນ້ຳສະອາດ, ສຸຂະພິບານ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມໃນໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາ, ສະໜັບສະໜູນກະສິກຳຂະໜາດນ້ອຍໃນໂຮງຮຽນ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ບໍລິຫານໂຄງການໃຫ້ແກ່ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການທຸກຂັ້ນ ນັບແຕ່ຂັ້ນສູນກາງເຖິງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ພ້ອມກັນນັ້ນ ຍັງໄດ້ສະໜັບສະໜູນການສ້າງ ແລະ ພັດທະນານິຕິກຳ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານສົ່ງເສີມອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ.

ທ່ານ ຮສ.ປອ ພຸດ ສິມມາລາວົງ ໄດ້ກ່າວອີກວ່າ: ສິ່ງທີ່ກ່າວມານັ້ນ ແມ່ນປັດໄຈພື້ນຖານທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດ ຊຶ່ງເປັນການປູພື້ນຖານຢ່າງຄົບຊຸດ ແລະ ຮອບດ້ານ ໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ກໍຄື ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໃນການສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສົ່ງເສີມອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງດ້ວຍຄວາມເປັນເຈົ້າການ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທອ້ງຖິ່ນ ແລະ ຊຸມຊົນ.

ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສົ່ງເສີມອາຫານທ່ຽງໃນໄລຍະຜ່ານມານັ້ນ ເຫັນໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງເຖິງຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ຜົນສໍາເລັດຈາກການປະຕິບັດໂຄງການອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ ໃນເຂດເປົ້າໝາຍໂຄງການ ແລະ ສາມາດປັບປຸງບັນດາຕົວຊີ້ບອກຂອງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແລະ ຕົວຊີ້ບອກດ້ານໂພຊະນາການຂອງເດັກ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ.

ຂໍ້ມູນ: ສຶກສາ ແລະ ກິລາ

Related Articles

Leave a Reply

error: ສົນໃຈຂໍ້ມູນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງບັນນາທິການ