Vientiane Times Lao
ເກີດແຜ່ນດິນໄຫວ 4 ຄັ້ງໃນໄລະຍະ 4 ວັນຂອງອາທິດນີ້ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ເກີດແຜ່ນດິນໄຫວ 4 ຄັ້ງໃນໄລະຍະ 4 ວັນຂອງອາທິດນີ້ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ໃນໄລະຍະແຕ່ວັນທີ 18 ຫາ 22 ຕຸລາ 2021 ນີ້ ໄດ້ເກີດແຜ່ນດິນໄຫວ ຈໍານວນ 4 ຄັ້ງ ຊຶ່ງພົບສັນຍານການເກີດແຜ່ນດິນໄຫວດັ່ງກ່າວ ຢູ່ໃນບໍລິເວນ ແຂວງໄຊຍະບູລີ 3 ຄັ້ງ ແລະ ແຂວງອຸດົມໄຊ 1 ຄັ້ງ ແລະ ແຜ່ນດິນໄຫວໃນແຕ່ລະຄັ້ງຍັງເປັນແຜ່ນດິນໄຫວຂະໜາດນ້ອຍ ບໍ່ມີຜົນເສຍຫາຍ.

ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດໄດ້ ລາຍງານໃຫ້ຊາບກ່ຽວກັບການເກີດແຜ່ນດິນໄຫວ ຈໍານວນ 4 ຄັ້ງດັ່ງກ່າວວ່າ:

ໃນວັນທີ 22 ຕຸລາ 2021 ເວລາ 02ໂມງ 14 ນາທີ ໄດ້ເກີດແຜ່ນດິນໄຫວ ຈໍານວນ 1 ຄັ້ງ ມີຄວາມແຮງສັ່ນສະເທືອນວັດແທກໄດ້ 2.4 ຣີກເຕີ ຊຶ່ງເລິກຈາກໜ້າດິນປະມານ 5 ກິໂລແມັດ ຢູ່ບໍລິເວນບ້ານເສົາດຽວ ເມືອງໄຊສະຖານ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ ຈຸດເກີດເຫດແຜ່ນດິນໄຫວແມ່ນ ໄກຈາກເທດສະບານເມືອງໄຊສະຖານ ປະມານ 14 ກິໂລແມັດ.

ພ້ອມ​ກັນນັ້ນ,​ ໃນວັນທີ 21 ຕຸລາ 2021 ຜ່ານມາ ເວລາ 21ໂມງ 28 ນາທີ ກໍໄດ້ເກີດແຜ່ນດິນໄຫວ ຈໍານວນ 1 ຄັ້ງ  ມີຄວາມແຮງສັ່ນສະເທືອນວັດແທກໄດ້ 2.5 ຣີກເຕີ ຊຶ່ງເລິກຈາກໜ້າດິນປະມານ 5 ກິໂລແມັດ ຢູ່ບໍລິເວນບ້ານພູຂົວ ເມືອງນາໝໍ້ ແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະ ຫ່າງໄກຈາກເທດສະບານເມືອງນາໝໍ້ ປະມານ 12 ກິໂລແມັດ.

ໃນວັນທີ 20 ຕຸລາ 2021 ກໍໄດ້ເກີດແຜ່ນດິນໄຫວ ຈໍານວນ 1 ຄັ້ງ ມີຄວາມແຮງສັ່ນສະເທືອນວັດແທກໄດ້ 1.9 ຣີກເຕີ ຊຶ່ງເລິກຈາກໜ້າດິນປະມານ 2 ກິໂລແມັດ ຢູ່ບໍລິເວນບ້ານຄົກເມີຍ ເມືອງຄອບ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ ຫ່າງໄກຈາກ ເທດສະບານເມືອງຄອບ ປະມານ 19 ກິໂລແມັດ ແລະ ໃນວັນທີ 18 ຕຸລາ 2021 ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ເກີດແຜ່ນດິນໄຫວ​ ອີກ ຈໍານວນ 1 ຄັ້ງ ຊຶ່ງມີຄວາມແຮງສັ່ນສະເທື່ອນວັດແທກໄດ້ 2.4 ຣິກເຕີ ແລະ ເລິກຈາກໜ້າດິນ 10 ກິໂລແມັດ ຢູ່ບໍລິເວນເຂດເມືອງ ໄຊຍະບູລີ, ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ແລະ ຫ່າງໄກຈາກຕົວເມືອງ ໄຊຍະບູລີ ປະມານ 22 ກິໂລແມັດ.

Related Articles

Leave a Reply

error: ສົນໃຈຂໍ້ມູນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງບັນນາທິການ