Vientiane Times Lao
ເຂດອະນຸລັກປ່າໂຄກ ໂອງ-ມັ່ງ ໄດ້ປະກາດເປັນ ເຂດອະນຸລັກປ່າໂຄກໂອງ-ມັ່ງ ແຫ່ງຊາດ

ເຂດອະນຸລັກປ່າໂຄກ ໂອງ-ມັ່ງ ໄດ້ປະກາດເປັນ ເຂດອະນຸລັກປ່າໂຄກໂອງ-ມັ່ງ ແຫ່ງຊາດ

ທ່ານ ສັນຕິພາບ ພົມວິຫານ ເຈົ້າແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ທ່ານ ທອງພັດ ວົງມະນີ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ທ່ານ ນາງ ຣິຄາດາ ຣິເກີ ຫົວໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ປະຈໍາລາວ ໄດ້ເປັນປະທານໃນການເປີດເຂດອະນຸລັກປ່າໂຄກ ໂອງ-ມັ່ງ ເປັນເຂດອະນຸລັກໂອງ-ມັ່ງ ແຫ່ງຊາດ ທີ່ເມືອງ ຊົນນະບູລີ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ  ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນມື້ວານນີ້ ໂດຍກົມປ່າໄມ້ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເນື່ອງໃນວັນປ່ອຍປາ ແລະ ອະນຸລັກສັດນໍ້າ-ສັດປ່າ ແຫ່ງຊາດ.

ທ່ານ ຊູຊາດ ໄຊຍະກຸມມານ ຫົວໜ້າກົມປ່າໄມ້, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ກ່າວໃນບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ:  ນັບແຕ່ປີ 2002 ເປັນຕົ້ນມາ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ຮ່ວມກັບອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ຮ່ວມມືກັນເພື່ອອະນຸລັກໂອງ-ມັ່ງ ຕາມທ່າແຮງ ແລະ ຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ມີ. ໃນປີ 2016 ເຂດດັ່ງກ່າວ, ຈຶ່ງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານງົບປະມານ ຈາກກອງທຶນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ

ໂດຍຜ່ານອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ ສົມທົບກັບທຶນປະກອບສ່ວນຂອງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ ມູນຄ່າທັງໝົດ 12 ລ້ານກວ່າໂດລາ ແລະ ການປະກອບສ່ວນ ຂອງລັດຖະບານລາວ ຈໍານວນໜຶ່ງ

ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ອະນຸລັກລະບົບນິເວດປ່າໂຄກ ໂອງ-ມັ່ງ ໃນໄລຍະເວລາ 6 ປີ (2016-2022) ແນໃສ່ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃນການຄຸ້ມຄອງປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້, ທີ່ດິນປ່າໄມ້ ແລະ ລະບົບນິເວດປ່າໂຄກ ໂດຍສະເພາະໂອງ-ມັ່ງ ແລະ ສັດປ່າຊະນິດອື່ນໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ-ອຸດົມສົມບູນ ໄປຄຽງຄູ່ກັບການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ໃນ 5 ເມືອງ ຄື: ເມືອງ ຊົນນະບູລີ,  ສອງຄອນ, ທ່າປາງທອງ, ພະລານໄຊ ແລະ ເມືອງ ພີນ ຂອງແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.

ນອກຈາກນີ້ ໃນເຂດປ່າດັ່ງກ່າວຍັງມີສັດປ່າຫຼາຍຊະນິດ ໂດຍສະເພາະນົກ ມີ 278 ຊະນິດ, ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມ ມີ 67 ຊະນິດ, ສັດເລືອຄານມີ 47 ຊະນິດ, ສັດເຄິ່ງບົກ-ເຄິ່ງນໍ້າມີ 38 ຊະນິດ ແລະ ປາ ມີ 9 ຊະນິດ. ສ່ວນຕົ້ນໄມ້ ແລະ ພືດຊະນິດຕ່າງໆ ລວມແລ້ວກໍ່ມີເຖິງ 126 ຊະນິດ.

ຂ່າວ: ວຽງຈັນທາຍ

Related Articles

Leave a Reply

error: ສົນໃຈຂໍ້ມູນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງບັນນາທິການ