Vientiane Times Lao
<strong>ເມືອງເຟືອງ ຈະຈັດບຸນເທສະການ ສາມໝື່ນຕູບເຟືອງ ຕົ້ນເດືອນໜ້ານີ້</strong>

ເມືອງເຟືອງ ຈະຈັດບຸນເທສະການ ສາມໝື່ນຕູບເຟືອງ ຕົ້ນເດືອນໜ້ານີ້

ອົງການປົກຄອງເມືອງເຟືອງ ແຂວງ ວຽງຈັນ ຈະຈັດບຸນເທສະການ ສາມໝື່ນຕູບເຟືອງ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 4-15 ທັນວາ 2022 ທີ່ຈະມາເຖີງນີ້ ຢູ່ທົ່ງນາບ້ານນາທົ່ວຂອງເມືອງ ເພື່ອເປັນການອະນຸລັກ ແລະ ສົ່ງເສີມຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມ ຕະຫຼອດຮອດຕຳນານ ຫຼື ເລື່ອງເລົ່າອັນຊ່າລືຂອງຄົນລຸ້ນກ່ອນ ກ່ຽວກັບປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງເມືອງເຟືອງ (ຜາທໍ່ໜໍ່ຄຳ) ໃຫ້ຢູ່ຄຽງຄູ່ກັບຊາວເມືອງເຟືອງໄປຕະຫຼອດການ ພ້ອມທັງເປັນການຈັດກິດຈະກຳສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດ ຕິດຟັນ​​ກັບການທ່ອງທ່ຽວວັດທະນະທຳ ຢູ່ພາຍໃນເມືອງເຟືອງ ໃຫ້ມີຂະບວນຟົດຟື້ນ.

ພາຍໃນງານບຸນ ຄັ້ງນີ້ ຈະມີຫຼາກຫຼາຍກິດຈະກໍາທີ່ຈະມາວາງສະແດງ ເປັນຕົ້ນ ກິດຈະກໍາວາງສະແດງຈໍາລອງໝູ່ບ້ານຕູບເຟືອງ, ກິດຈະກໍາວາງສະແດງສິນຄ້າປະເພດຜົນຜະລິດກະສິກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາຂອງປະຊາຊົນຊາວເມືອງເຟືອງ, ເລົ່າຕໍານານປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງສາມໝື່ນຕູບເຟືອງ ແລະ ສະແດງລະຄອນປະກອບ, ວາງສະແດງເຄື່ອງນຸ່ງຊົນເຜົ່າຕ່າງໆຂອງຊາວເມືອງເຟືອງ, ວາງສະແດງອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງມື ທໍາການຜະລິດກະສິກໍາໃນຍຸກກ່ອນ, ກິດຈະກໍາຟ້ອນລໍາວົງຢ້ອນຍຸກ ແລະ ກິດຈະກໍາວາງສະແດງສິນຄ້າທົ່ວໄປ.

Related Articles

Leave a Reply

error: ສົນໃຈຂໍ້ມູນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງບັນນາທິການ