Vientiane Times Lao
ເລີ່ມປະຕິບັດກົດໝາຍລາດຕະເວນ ຕາມລ່ອງແມ່ນ້ຳຂອງຮ່ວມກັນລະຫວ່າງຈີນ, ລາວ, ມຽນມາ ແລະ ໄທ ເທື່ອທີ 123

ເລີ່ມປະຕິບັດກົດໝາຍລາດຕະເວນ ຕາມລ່ອງແມ່ນ້ຳຂອງຮ່ວມກັນລະຫວ່າງຈີນ, ລາວ, ມຽນມາ ແລະ ໄທ ເທື່ອທີ 123

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 22 ພະຈິກ ນີ້, ເຮືອປະຕິບັດກົດໝາຍຈີນ 2 ລຳ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມປະຕິບັດກົດໝາຍລາດຕະເວນຕາມລ່ອງແມ່ນ້ຳຂອງຮ່ວມກັນລະຫວ່າງຈີນ, ລາວ, ມຽນມາ ແລະ ໄທ ເທື່ອທີ 123 ໄດ້ເລີ່ມອອກຈາກທ່າເຮືອຈິງຫ່າເມືອງປົກຄອງຕົນເອງເຜົ່າໄຕລື້ສິບສອງພັ່ນນາ ແຂວງຢຸນນານ ຈີນ ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ການລາດຕະເວນເທື່ອນີ້ ໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ.

ໃນການລາດຕະເວນເທື່ອນີ້, ອົງການປະຕິບັດກົດໝາຍຈີນ, ລາວ, ມຽນມາ ແລະ ໄທ ໄດ້ສົ່ງເຮືອເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 4 ລຳ, ຄາດວ່າຈະໃຊ້ເວລາ 4 ມື້ 3 ຄືນ.

ຂ່າວ: CRI-FM93

Related Articles

Leave a Reply

error: ສົນໃຈຂໍ້ມູນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງບັນນາທິການ