Visit BigblueAgency
ເສັ້ນທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການສົ່ງເສີມການພັດທະນາເສດຖະ ກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດລາວ

ເສັ້ນທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການສົ່ງເສີມການພັດທະນາເສດຖະ ກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດລາວ

ໂຄງການທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ເປັນໝາກຜົນຂອງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດລາວ-ຈີນ ແລະ ຈະສ້າງຜົນປະໂຫຍດທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ໃຫ້ແກ່ປະເທດລາວ ໂດຍສະເພາະເປັນການສົ່ງເສີມວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວ, ການຂົນສົ່ງ, ການຄ້າ-ການລົງທຶນ ແລະ ວຽກງານການບໍລິການອື່ນໆ, ທັງເຮັດໃຫ້ການໄປມາ ຫາສູ່ ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ລະຫວ່າງປະຊາຊົນ ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ເວົ້າລວມແລ້ວໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການສົ່ງເສີມການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດລາວ.

ທ່ານ ອຸຕະແກ້ວ ແກ້ວດວງສິນ ຫົວໜ້າກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ກ່າວກ່ຽວກັບໂຄງການທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນເມື່ອມໍ່ໆມານີ້ວ່າ: ໂຄງການທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ເປັນການລົງທຶນທີ່ຄຸ້ມຄ່າທີ່ສຸດ ໂດຍຈະນໍາຜົນປະໂຫຍດອັນໃຫຍ່ຫຼວງມາສູ່ປະເທດລາວ ໂດຍສະເພາະໃນການສົ່ງອອກ ແລະ ນໍາເຂົ້າສິນຄ້າ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ການລົງທຶນ ແລະ ອື່ນໆ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວມີມູນຄ່າການລົງທຶນທັງໝົດ ປະມານ 5.986 ລ້ານໂດລາ ຫຼື ປະມານ 37,4 ຕື້ຢວນ ໃນນີ້ 40% ຂອງມູນຄ່າການລົງທຶນທັງໝົດ ເປັນເງິນຕົ້ນທຶນ, ສ່ວນອີກ 60% ແມ່ນກູ້ຢືມ ຈາກທະນາຄານຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ສປ ຈີນ.

 ທ່ານ ອຸຕະແກ້ວ ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ: ອີງຕາມບົດວິພາກເສດຖະກິດລະບຸໄວ້ວ່າ ການເກັບກູ້ທຶນຄືນຂອງໂຄງການທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ແມ່ນຈະໃຊ້ເວລາປະມານ 23 ປິ ນັບແຕ່ມື້ເປີດການດຳເນີນງານ ຫຼື ມື້ເປີດໃຫ້ບໍລິການ ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າພາຍຫຼັງ 23 ປິທີ່ເປີດນໍາໃຊ້ຈະເປັນກໍາໄລ. ສໍາລັບຕົ້ນທຶນຂອງຝ່າຍລາວ ແມ່ນ 730 ລ້ານໂດລາ, ລັດຖະບານອອກເງິນ 250 ລ້ານໂດລາ (ແບ່ງຈ່າຍ 5 ປີ ໃນຊ່ວງໄລຍະກໍ່ສ້າງໂຄງການ, ປີລະ 50 ລ້ານໂດລາ) ສ່ວນອີກ 480 ລ້ານໂດລາ ແມ່ນກູ້ຢືມຈາກ ທະນາຄານຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ສປ ຈີນ. ຫຼັງຈາກ 50 ປີພາຍຫຼັງໝົດອາຍຸສໍາປະທານ (ບໍ່ນັບປິໃນການກໍ່ສ້າງ), ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນຈະເປັນຂອງລັດຖະບານລາວທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງ.

Related Articles

Leave a Reply