Visit BigblueAgency
ເອກອັກຄະຣາຊະທູດ ອັງກິດ ແນມຫາໂອກາດການລົງທຶນຈາກອັງກິດ ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດສະຫວັນນະເຂດ

ເອກອັກຄະຣາຊະທູດ ອັງກິດ ແນມຫາໂອກາດການລົງທຶນຈາກອັງກິດ ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດສະຫວັນນະເຂດ

ຄະນະຜູ້ແທນຈາກປະເທດ ອັງກິດ ນຳໂດຍ ທ່ານນາງ Melanie Barlow ເອກອັກຄະຣາຊະທູດອັງກິດປະຈຳລາວ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມເຂດເສດຖະກິດພິເສດສະຫວັນນະເຂດໂຊນ C ແລະ ທ່າບົກສະຫວັນນະເຂດ ພ້ອມແນມຫາໂອກາດການລົງທຶນຈາກອັງກິດ ເຂົ້າມາໃນເຂດດັ່ງກ່າວຕື່ມອີກ.

ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບໂດຍ ທ່ານ ທະນົງໄຊ ສຸກຄຳທາ ຫົວໜ້າບໍລິຫານ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດສະຫວັນນະເຂດ ແລະ    ບັນດາຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ ແລະ ຫຼາຍຂົງເຂດເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານນາງ Melanie Barlow ໄດ້ຊົມເຊີຍການພັດທະນາເຂດ SEZ ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຜົນສຳເລັດຂອງຕົນ. ໂດຍຄະນະຜູ້ແທນໄດ້ສະແດງຄວາມສົນໃຈເປັນພິເສດຕໍ່ການລົງທຶນຢູ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດສະຫວັນນະເຂດ, ໂດຍສະເພາະເຂດ ໂຊນ C ແລະ ທ່າບົກສະຫວັນນະເຂດ ໂດຍໄດ້ຊັກຖາມກ່ຽວກັບຂະບວນການລົງທຶນ, ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ, ເງື່ອນໄຂຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຂອງນັກລົງທຶນ, ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ແລະ ສະຖານທີ່ອື່ນໆຂອງນັກລົງທຶນ.

ທ່ານເອກອັກຄະຣາຊະທູດ ບາໂລວ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມເຂດເສດຖະກິດພິເສດສະຫວັນນະເຂດ ໂຊນ C ເພື່ອສັງເກດເບິ່ງລະບົບການຂົນສົ່ງ, ຂະບວນການເອກະສານ ແລະ ລະບົບອື່ນໆ.

ພາຍຫຼັງການໄປທັດສະນະດັ່ງກ່າວ, ທ່ານເອກອັກຄະຣາຊະທູດກ່າວວ່າ, ນາງເຊື່ອໝັ້ນວ່າເຂດ SEZ ສະຫວັນນະເຂດ ຈະສາມາດດຶງດູດນັກລົງທຶນເຂົ້າມາລົງທຶນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກສະຖານທີ່ຍຸດທະສາດ ແລະ ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງຜູ້ພັດທະນາສະຖານທີ່, ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍເລັ່ງການພັດທະນາເຂດດັ່ງກ່າວ.

ທ່ານ ນາງ Melanie Barlow ກ່າວວ່າຈະຊຸກຍູ້ໃຫ້ບໍລິສັດອັງກິດຕັ້ງທຸລະກິດຢູ່ເຂດດັ່ງກ່າວເພື່ອແນໃສ່ສົ່ງອອກສິນຄ້າໄປອັງກິດ.

ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສະຫວັນນະເຂດ (ໂຊນ C) ເປັນເຂດຍຸດທະສາດ ແລວເສດຖະກິດຕາເວັນອອກ-ຕາເວັນຕົກ ແລະ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ຈາກເນື້ອທີ່ 234 ເຮັກຕາ ກາຍເປັນສູນອຸດສາຫະກຳ, ການຄ້າ ແລະ ການຂົນສົ່ງ.

ເຂດເສດຖະກິດພິເສດສະຫວັນນະເຂດໄດ້ບັນລຸຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນໃນການພັດທະນາເຂດອຸດສາຫະກຳການຄ້າເສລີ. ປັດຈຸບັນນີ້ ມີຫຼາຍບໍລິສັດໃນພາກພື້ນ ພວມພິຈາລະນາລົງທຶນໃນລາວ ເນື່ອງຈາກມີແຮງຈູງໃຈ ແລະ ທ່າແຮງ ທີ່ເຂດດັ່ງກ່າວມີ. ບໍ່ວ່າ ຈະເປັນສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງຂອງປະເທດ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການລົງທຶນເບື້ອງຕົ້ນຕໍ່າ ແລະ ພາສີນຳເຂົ້າທີ່ຕໍ່າ.

ທ່າເຮືອແຫ້ງ ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ແລວເສດຖະກິດຕາເວັນອອກ-ຕາເວັນຕົກຢູ່ຫ່າງຈາກຫວຽດນາມ 1.450 ກິໂລແມັດ.

ແລວເສດຖະກິດດັ່ງກ່າວຈະຜ່ານແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ປະເທດໄທ ແລະ ສິ້ນສຸດທີ່ເມືອງມົລມະນີ, ມຽນມາ  ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ທະເລອັນດາມັນ ແລະ ທະເລຈີນໃຕ້.

ປັດຈຸບັນເຂດດັ່ງກ່າວມີ 82 ບໍລິສັດໄດ້ລົງທະບຽນຢູ່ໃນເຂດ SEZ ສະຫວັນນະເຂດ, ໄດ້ເສຍພາສີເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ແລະ ຊ່ວຍຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ, ທັງເປັນການຊຸກຍູ້ການສົ່ງອອກ.

Related Articles

Leave a Reply