Vientiane Times Lao
 ເອັດສຊີຈີ ສືບຕໍ່ມອບທຶນການສຶກສາລະດັບມັດທະຍົມ ແລະ ລະດັບປະລິນຍາຕີ

 ເອັດສຊີຈີ ສືບຕໍ່ມອບທຶນການສຶກສາລະດັບມັດທະຍົມ ແລະ ລະດັບປະລິນຍາຕີ

ໃນປີນີ້ ບໍລິສັດເອັດສຊີຈີ ມອບທຶນການສຶກສາລະດັບມັດທະຍົມຕອນປາຍ ລວມ 300 ທຶນ ສຳລັບນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຈຳນວນ 160 ທຶນ ແລະ ສຳລັບແຂວງ ຄຳມ່ວນຈຳນວນ 140 ທຶນ ແລະ ທຶນການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີ ເພີ່ມຈໍານວນ 10 ທຶນ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ມອບທຶນລະດັບປະລິນຍາຕີ ໄປໃນປີທີ່ແລ້ວ ເປັນປີທໍາອິດຈໍານວນ 10 ທຶນ.

ເອັດສຊີຈີ ຮ່ວມກັບ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ສະມາຄົມຮ່ວມນໍ້າໃຈ ກັບເດັກນ້ອຍລາວ ສານຕໍ່ໂຄງການ “SCG Sharing the Dream” ໃນ ສປປ ລາວ ເປັນປີທີ 8 ເຊິ່ງຖືເປັນໜຶ່ງໃນໂຄງການກິດຈະກໍາເພື່ອສັງຄົມຂອງເອັດສຊີຈີ ທີ່ມຸ້ງສົ່ງເສີມການພັດທະນາສັກກະຍະພາບເຍົາວະຊົນຂອງປະເທດໃນອາຊຽນ ເພື່ອສ້າງໂອກາດທາງການສຶກສາໃຫ້ເຍົາວະຊົນທີ່ເປັນຄົນເກັ່ງ ແລະ ດີມີຄວາມກະຕັນຍູ ແຕ່ຂາດເຂີນທຶນຮອນ ແລະ ເປັນອະນາຄົດຂອງຊາດຕໍ່ໄປ.

ທ່ານ ປອ ດາລາວອນ ກິດຕິພັນ ຮັກສາການ ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ກ່າວ ໃນພິທີມອບທຶນຊຸກຍູ້ການສຶກສາ ໂຄງການແບ່ງປັນຄວາມໄຝ່ຝັນ ກັບເອັດສຊີຈີ ໃນວັນທີ 17 ທັນວາ 2019 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວ່າ: ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍຂອບໃຈ ທາງເອັດສຊີຈີ ທີ່ສະໜັບສະໜຸນໃຫ້ມີໂຄງການດີໆແບບນີ້ ເຊິ່ງເປັນປີທີ 8 ທີ່ສະໜັບສະໜຸນນັກຮຽນໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ຂໍຂອບໃຈຜູ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ, ຄູ, ອາຈານ ທີ່ໃສ່ໃຈປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນໃຫ້ດີຂື້ນໄປເລື້ອຍໆ ເພື່ອບັນລຸຜົນສຳເລັດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ໃຫ້ມີການພັດທະນາທີ່ມີຄຸນນະພາບດີຂຶ້ນຕາມນະໂຍບາຍຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຕະຫຼອດເຖິງນ້ອງນັກຮຽນ ໃຫ້ຕັ້ງໃຈຮຽນ ແລະ ເຮັດຄວາມດີຕະຫຼອດໄປ.

ປະຈຸບັນໂຄງການໄດ້ມອບທຶນການສຶກສາໃຫ້ນັກຮຽນປີລະຫຼາຍກວ່າ 6,000 ຄົນ ທົ່ວພູມມິພາກອາຊຽນ ເພື່ອຮ່ວມພັດທະນາປະເທດ ທີ່ເອັດສຊີຈີເຂົ້າໄປດຳເນີນທຸລະກິດ, ສຳລັບ ສປປ ລາວ ເອັດສຊີຈີ ດຳເນີນໂຄງການນີ້ດ້ວຍຄວາມຕັ້ງໃຈ ແລະ ໃສ່ໃຈ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕະຫລອດ 8 ປີ ເຊິ່ງທຶນດັ່ງກ່າວຈະມຸ່ງເນັ້ນສະໜັບສະໜຸນນັກສຶກສາທີ່ມີຄວາມໄຝ່ຝັນໃນການສໍາເລັດການສຶກສາ ແລະ ປະກອບອາຊີບ ເພື່ອເປັນກໍາລັງສໍາຄັນໃນການພັດທະນາປະເທດຕໍ່ໄປ ເຊິ່ງເອັດສຊີຈີຈະສະໜັບສະໜຸນຈົນຈົບການສຶກສາ ໂດຍນອກຈາກການສະໜັບສະໜຸນດ້ານການເງິນແລ້ວ ຍັງມີກິດຈະກໍາເພື່ອພັດທະນາສັກກະຍາພາບແລະເສີມສ້າງຄຸນນະທໍາ ຕະຫຼອດໂຄງການອີກດ້ວຍ.

 

ຂ່າວ: ບົວຜັນ

Related Articles

Leave a Reply

error: ສົນໃຈຂໍ້ມູນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງບັນນາທິການ