Visit BigblueAgency
ເຮືອນ 11 ຫຼັງຖືກໄຟໄໝ້ຢູ່ບ້ານຕອງ ເມືອງປາກແບງແຂວງອຸດົມໄຊ

ເຮືອນ 11 ຫຼັງຖືກໄຟໄໝ້ຢູ່ບ້ານຕອງ ເມືອງປາກແບງແຂວງອຸດົມໄຊ

ເຮືອນປະຊາຊົນ 11 ຫຼັງ ຢູ່ບ້ານຕອງ ເມືອງປາກແບງ ແຂວງອຸດົມໄຊ ຖືກໄຟໄໝ້ ໃນວັນທີ 18 ພຶດສະພາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ, ເວລາປະມານ13:00 ໂມງ.

ສາເຫດທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດໄຟໄໝ້ໃນຄັ້ງນີ້ ເກີດຈາກໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ, ທໍາອີດໄຟໄໝ້ເຮືອນພຽງຫຼັງດຽວ, ຍ້ອນວ່າເຮືອນຈໍານວນດັ່ງກ່າວຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັນ ເຮັດໃຫ້ໄຟລາມໄປໄໝ້ອີກ 10 ຫຼັງ ແລະ  ເຈົ້າຂອງເຮືອນບໍ່ຢູ່ເຮືອນເພາະພວກເຂົາອອກໄປຮົ້ວສວນ ຫຼື ໄປ ໄປທຳການຜະລິດ ມີແຕ່ເດັກນ້ອຍ ແລະ ຜູ້ເຖົ້າ ແລະ ເຮືອນແຕ່ລະຫຼັງເປັນເຮືອນໄມ້,  ບາງຫຼັງຍັງແອ້ມດ້ວຍໄມ້ພາງ ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດສະກັດໄຟໄດ້ ແລະ ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍດັ່ງກ່າວ.

Related Articles

Leave a Reply