Visit BigblueAgency
ເຮືອນ 700 ຫຼັງສ້າງໃຫ້ຜູ້ປະສົບໄພສັນເຂື່ອນແຕກ ທີ່ເມືອງສະໜາມໄຊຈະສຳເລັດໃນທ້າຍປີນີ້

ເຮືອນ 700 ຫຼັງສ້າງໃຫ້ຜູ້ປະສົບໄພສັນເຂື່ອນແຕກ ທີ່ເມືອງສະໜາມໄຊຈະສຳເລັດໃນທ້າຍປີນີ້

ການກໍ່ສ້າງເຮືອນ 700 ຫຼັງໃຫ້ປະຊາຊົນ ຢູ່ບ້ານດົງບາກໃໝ່ຫີນຄໍາ, ບ້ານຫີນລາດ, ບ້ານດອນບົກໃໝ່ແສງຈັນ ແລະ ບ້ານສະໝອງໃໝ່ປີນດົງ ຢູ່ ເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ ສັນເຂື່ອນ D ຂອງເຂື່ອນເຊປຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍແຕກ ໃນປີ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ສໍາເລັດແລ້ວ 61,18% ແລະ ຄາດວ່າຈະໃຫ້ສໍາເລັດ 100% ໃນທ້າຍປີ 2021.

ທ່ານ ບຸນເສີດ ເສດທິລາດ ຮອງເຈົ້າແຂວງອັດຕະປື, ທັງເປັນປະທານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຂັ້ນແຂວງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຮືອນ 700 ຫຼັງດັ່ງກ່າວປະກອບມີເຮືອນວິນລາ 80 ຫຼັງ, ເຮືອນກໍ່ 2 ຊັ້ນ 4 ຫຼັງ, ເຮືອນເຄິ່ງກໍ່ເຄິ່ງໄມ້ 278 ຫຼັງ ແລະ ເຮືອນມີກ້ອງລ່າງ 338 ຫຼັງ ໄດ້ເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງນັບແຕ່ວັນທີ 2 ມິຖຸນາ 2020 ມາຮອດປັດຈຸບັນສາມາດລົງມືກໍ່ສ້າງຕົວຈິງໄດ້ແລ້ວ 505 ຫຼັງ (ເຮືອນວິນລາ 62 ຫຼັງ, ເຮືອນກໍ່ 2 ຊັ້ນ 3 ຫຼັງ, ເຮືອນເຄິ່ງໄມ້ເຄິ່ງກໍ່ 236 ຫຼັງ, ເຮືອນມີກ້ອງລ່າງ 204 ຫຼັງ), ໃນນີ້ໄດ້ສໍາເລັດ ແລະ ມອບໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ້າຢູ່ແລ້ວທັງໝົດ 182 ຫຼັງ (ເປັນປະເພດເຮືອນເຄິ່ງກໍ່ເຄິ່ງໄມ້ 71 ຫຼັງ, ເຮືອນວິນລາ 27 ຫຼັງ ແລະ ເຮືອນມີກ້ອງລ່າງ 84 ຫຼັງ).

ທ່ານ ບຸນເສີດ ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ໃນຈໍານວນ 700 ຫຼັງດັ່ງກ່າວ ຍັງບໍ່ທັນລົງມືກໍ່ສ້າງຈຳນວນ 195 ຫຼັງ ຍ້ອນວ່າເນື້ອທີ່ດິນປຸກສ້າງຍັງຄາຜົນລະປູກຂອງປະຊາຊົນ (ເຮືອນປະເພດວິນລາ 8 ຫຼັງ, ເຮືອນກໍ່ 2 ຊັ້ນ 1 ຫຼັງ, ເຮືອນເຄິ່ງກໍ່ເຄິ່ງໄມ້ 44 ຫຼັງ, ເຮືອນມີກ້ອງລ່າງ 142 ຫຼັງ). ທຽບໃສ່ແຜນລວມ 700 ຫຼັງແມ່ນປະຕິບັດໄດ້ 61,18% ແລະ ຄາດວ່າຈະໃຫ້ສໍາເລັດ 100% ໃນທ້າຍປີ 2021. ສະເພາະໂຄງການກໍ່ສ້າງເຮືອນພັກຖາວອນ ໂດຍແມ່ນ ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກລັດຖະບານໄທ ຈໍານວນ 45 ຫຼັງ ສໍາເລັດແລ້ວ 100% ໂດຍໄດ້ມອບໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ້າຢູ່ແລ້ວ. ສ່ວນທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນພາຍໃຕ້ໂຄງ ການ UNHABITAT ທີ່ໄດ້ກໍ່ສ້າງເຮືອນຈໍານວນ 66 ຫຼັງ ກໍສໍາເລັດ 100% ແລະ ໄດ້ມອບໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ້າຢູ່ແລ້ວເຊັ່ນກັນ.

ຂ່າວ: ມະນີທອນ

Related Articles

Leave a Reply