Visit BigblueAgency
ແຂວງອັດຕະປື ແລະ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ສືບຕໍ່ການຮ່ວມມືຫຼາຍວຽກງານ

ແຂວງອັດຕະປື ແລະ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ສືບຕໍ່ການຮ່ວມມືຫຼາຍວຽກງານ

ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ແຂວງອັດຕະປື ໄດ້ເຊັນສັນຍາຫຼາຍວຽກງານສໍາຄັນ, ຊຶ່ງປະກອບມີ: ວຽກງານເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ເຊື່ອມຈອດເສດຖະກິດ ກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ເພື່ອຊອກຫາຕະຫຼາດຈຳໜ່າຍສິນຄ້າລາວ ກໍ່ຄືສິນຄ້າຂອງ ແຂວງອັດຕະປື, ວຽກງານສົ່ງເສີມການພັດທະນາ ແລະ ຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ຕິດພັນກັບຕະຫຼາດ, ວຽກງານສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອຳນວຍໃຫ້ແກ່ພາກທຸລະກິດ ມີລະບົບຕິດຕາມ ລາຍການ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ຈຳເປັນ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ກັບ ແຂວງອັດຕະປື ຍັງໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX ກໍ່ຄືແຜນພັດທະນາ 5 ປີຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ແຜນພັດທະນາ 5 ປີ ຂອງ ແຂວງອັດຕະປື ແຕ່ປີ 2021-2025 ຕາມພາລະບົດບາດຂອງທັງສອງພາກສ່ວນ ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດແກ່ການພັດທະນາຂອງແຂວງ ກໍ່ຄືປະເທດຊາດ.

ພິທີເຊັນສັນຍາການຮ່ວມມື ໄດ້ຈັດຂື້ນຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 11 ກຸມພາ 2021ຜ່ານມານີ້ ທີ່ແຂວງອັດຕະປື, ຊຶ່ງຮ່ວມລົງນາມເຊັນສັນຍາ ໂດຍທ່ານ ເລັດ ໄຊຍະພອນ, ເຈົ້າແຂວງອັດຕະປື ແລະ ທ່ານນາງ ເຂັມມະນີ ພົນເສນາ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ໂດຍຊ້ອງໜ້າພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າ ຮ່ວມ .

ທ່ານ ສຸດໃຈ ກົມມະເມືອງ ຫົວໜ້າພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງອັດຕະປື ໄດ້ລາຍງານ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນໄລຍະຜ່ານມາຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານລັດ ຕາມທິດເອື້ອອຳນວຍ ແລະ ສົ່ງເສີມການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ເປັນຕົ້ນວຽກງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກຳ ປີ 2020 ສາມາດສ້າງມູນຄ່າ ໄດ້ 368,7 ຕື້ກີບ ວຽກງານການຄ້າພາຍໃນການຈໍລະຈອນຂາຍຍົກ-ຂາຍຍ່ອຍ ປີ 2020 ບັນລຸໄດ້ 638,2 ຕື້ກີບ, ວຽກງານຄຸ້ມຄອງທະບຽນວິສາຫະກິດ ມີທຶນຈົດທະບຽນ 1.810 ຕື້ກີບ, ວຽກງານຄຸ້ມຄອງການນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ ປະຕິບັດໄດ້ 125 ລ້ານໂດລາ ພ້ອມນີ້ ກໍ່ໄດ້ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ຂະໜາດກາງ ແລະ ການຄ້າ.

ພາບ+ຂ່າວ: ສຸດໃຈ ໄຊຍະບຸນຮາຍ

Related Articles

Leave a Reply