Vientiane Times Lao
ແຂວງໄຊສົມບູນ ສໍາເລັດການສອບເສັງຄັດເລືອກນັກຮຽນເກັ່ງຊັ້ນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ

ແຂວງໄຊສົມບູນ ສໍາເລັດການສອບເສັງຄັດເລືອກນັກຮຽນເກັ່ງຊັ້ນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ

ແຂວງໄຊສົມບູນ ສໍາເລັດການສອບເສັງຄັດເລືອກນັກຮຽນເກັ່ງ ໃນວັນທີ 26 ກຸມພາ ທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບການສຶກສາ ແລະ ຄັດເລືອກເອົາຕົວແທນນັກຮຽນເກັ່ງ ຂອງແຂວງ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການສອບເສັງນັກຮຽນເກັ່ງລະດັບຊາດ ທີ່ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຈະຈັດຂຶ້ນ ວັນທີ 17 ມີນາ 2020 ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.

ອີງຕາມແຫລ່ງຂ່າວຈາກສື່ມວນຊົນ ແຂວງ ໄຊສົມບູນ, ການສອບເສັງຄັ້ງນີ້ລວມມີ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ປະກອບມີ 3 ວິຊາ ຄື: ວິຊາຄະນິດສາດ, ພາສາລາວ ແລະ ໂລກ ອ້ອມຕົວ, ສຳລັບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ປະກອບມີ 4 ວິຊາ ຄື: ວິຊາພາສາ ລາວ-ວັນນະຄະດີ, ຄະນິດສາດ, ຟີຊິກຊາດ ແລະ ວິຊາ ເຄມີສາດ.

ການສອບເສັງຄັ້ງນີ້ມີນ້ອງນັກຮຽນທີ່ເຂົ້າສອບເສັງທັງໝົດມີ 137 ຄົນ, ຍິງ 43 ຄົນ, ໂດຍຊັ້ນປະຖົມສຶກສາມີ 16 ຄົນ, ຍິງ 12 ຄົນ, ຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ມີ 27 ຄົນ, ຍິງ 9 ຄົນ ແລະ ຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ມີ 74 ຄົນ, ຍິງ 22 ຄົນ.

ຜ່ານການສອບເສັງສາມາດຄັດເລືອກຕົວແທນຂອງໄດ້ດັ່ງນີ້: ທ້າວ ຢິ່ງກ້ອງຢ່າງ ວິຊາຄະນິດສາດ ຂັ້ນປະຖົມສຶກສາ, ນາງ ມະນີວອນ ພອນມະວົງ ວິຊາໂລກອ້ອມຕົວ ຂັ້ນປະຖົມສຶກສາ, ນາງ ຊົງຢ່າງ ຊາວາ ວິຊາພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ ຂັ້ນປະຖົມສຶກສາ. ທ້າວ ຈືຢີມົວ ໄຊຢ່າ ວິຊາຄະນິດສາດ ຂັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ແລະ ທ້າວ ວິປະເສີດ ສຸພັດດີ ວິຊາພາສາ ລາວ-ວັນນະຄະດີ ຂັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ.

ຂ່າວ: ວຽງຈັນທາຍ

ພາບ: ສື່ມວນຊົນ ແຂວງໄຊສົມບູນ

Related Articles

Leave a Reply

error: ສົນໃຈຂໍ້ມູນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງບັນນາທິການ