Vientiane Times Lao
ແຮງງານຕ່າງປະເທດທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ ຂສພ ມີຫຼາຍກວ່າແຮງງານລາວ

ແຮງງານຕ່າງປະເທດທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ ຂສພ ມີຫຼາຍກວ່າແຮງງານລາວ

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ປັດຈຸບັນມີຫຼາຍກວ່າ 800 ບໍລິສັດລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າໄປລົງທຶນຢູ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ (ຂສພ) ໂດຍສະເພາະຢູ່ເຂດ ສະຫວັນ-ເຊໂນ (ຈຸດ C), ເຂດກວມ ລວມໄຊເສດຖາ, ເຂດນິຄົມອຸດສາຫະກໍາ ການຄ້າວຽງຈັນ-ໂນນທອງ, ເຂດບໍ່ເຕນ ແດນງາມ ແລະ ເຂດ ສາມລ່ຽມຄຳ, ສະເພາະປີ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ ມີ 202 ບໍລິສັດທີ່ໄດ້ ເຂົ້າໄປລົງທຶນໃນ ຂສພ ຕ່າງໆ, ມອບ ພັນທະເຂົ້າງົບປະມານໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 122 ຕື້ກີບ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໄດ້ 26.756 ຄົນ (ຄົນລາວ 2.607 ຄົນ).

ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກ ລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ກ່າວຢູ່ກອງປະຊຸມລະຫຼຸບ ວຽກງານພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ຂສພ ປະຈຳປີ 2019 ທີ່ໄດ້ຈັດຂື້ນ ຢູ່ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງ ທຶນ ໃນ ວັນທີ 14 ມັງກອນ 2020 ນີ້ວ່າ: ການລົງທຶນພັດທະນາ ຂສພ ຢູ່ໃນລາວ ແມ່ນ ຕ່າງກັບປະເທດອື່ນໆ ເພາະຕ່າງປະເທດແມ່ນລັດຖະບານເປັນຜູ້ລົງທຶນພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ຈຳເປັນ ສ່ວນຢູ່ລາວ ແມ່ນໃຫ້ນັກລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເປັນຜູ້ສຳປະທານພັດທະນາໂດຍມີນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມພິເສດ ຍ້ອນວ່າລັດຖະບານລາວ ມີງົບປະມານທີ່ມີຂີດຈຳກັດ. ເຖີງແມ່ນວ່າຢູ່ແຕ່ລະ ຂສພ ຈະມີບໍລິສັດລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາລົງທຶນຢ່າງໜ້າພໍ ໃຈແລ້ວກໍ່ຕາມ ແຕ່ຍັງມີສິ່ງທ້າທາຍ ຫຼາຍຢ່າງທີ່ຢາກໃຫ້ທາງຄະນະຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຄອບຄຸມ ຂສພ ເອົາໃຈໃສ່ ຕື່ມ ເຊັ່ນ: ຍັງມີ ຂສພ ຈຳນວນໜື່ງຍັງ ບໍ່ມີຄວາມຄືບໜ້າໃນການປະຕິບັດສັນຍາ ແລະ ແຜນແມ່ບົດທີ່ກຳນົດໄວ້, ການບໍລິຫານຜ່ານປະຕູດຽວເພື່ອອຳ ນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການລົງ ທຶນຢູ່ທີ່ ຂສພ ຍັງເຮັດບໍ່ໄດ້ດີເທົ່າທີ່ ຄວນ, ການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ດິນ ຂອງປະຊາຊົນທີ່ຖືກຜົນກະທົບ ຈາກການພັດທະນາໂຄງການ ຍັງຊັກຊ້າ ແລະ ແກ່ຍາວ ນອກນັ້ນການປະຕິບັດພັນທະເຂົ້າງົບປະມານລັດຍັງບໍ່ທັນຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ອື່ນໆ.

ທ່ານ ສອນໄຊ ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ:  ສິ່ງສໍາຄັນທີ່ສຸດຢາກໃຫ້ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຄອບຄຸມ ຂສພ ສຸມໃສ່ແມ່ນເລື່ອງສົ່ງເສີມແຮງງານ ລາວ ເພາະສັງເກດເຫັນວ່າຢູ່ແຕ່ລະ ຂສພ ຈະມີແຮງງານຕ່າງປະເທດຫຼາຍ ກວ່າແຮງງານລາວ. ດັ່ງນັ້ນຄວນຈະເຮັດແນວໃດໃຫ້ປະຊາຊົນໃນຂົງເຂດນີ້ມີວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ມີຊີວິດທີ່ດີຂື້ນເທື່ອລະກ້າວ.

ຂ່າວ: ສົມພາວັນ

ແຟ້ມພາບ: ຄຳພັນ

Related Articles

Leave a Reply

error: ສົນໃຈຂໍ້ມູນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງບັນນາທິການ