Visit BigblueAgency
ໂຄງການທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນອາດຈະສ້າງບໍ່ສໍາເລັດທັນຕາມແຜນ ຍ້ອນບັນຫາເລື່ອງສິ່ງກິດຂວາງ

ໂຄງການທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນອາດຈະສ້າງບໍ່ສໍາເລັດທັນຕາມແຜນ ຍ້ອນບັນຫາເລື່ອງສິ່ງກິດຂວາງ

ບໍລິສັດທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຈໍາກັດ ແຈ້ງຕໍ່ທີມງານວຽງຈັນທາຍເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ: ການກໍ່ສ້າງໂຄງການທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ແຕ່ຊາຍແດນລາວ-ຈີນ, ບໍ່ເຕນ ຫາ ສະຖານີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນມີຄວາມຄືບໜ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຕາມແຜນແມ່ນຈະເປີດນໍາໃຊ້ໃນເດືອນ ທັນວາ 2021. ແຕ່ເນື່ອງຈາກບັນຫາການໄກ່ເກ່ຍຍົກຍ້າຍສິ່ງກີດຂວາງ ແລະ ເວນຄືນທີ່ດິນ ແຕ່ສະຖານີວຽງຈັນ ຫາ ສະຖານີວຽງຈັນໃຕ້ ສົ່ງຜົນກະທົບໃຫ້ແກ່ການກໍ່ສ້າງ, ຖ້າຫາກສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາການຍົກຍ້າຍເວນຄືນທີ່ດິນ ແລະ ສາມາດສະໜອງເນື້ອທີ່ດິນກໍ່ສ້າງໄດ້ຢ່າງທັນເວລາ, ຈະເຮັດໃຫ້ເສັ້ນທາງລົດໄຟຕະຫຼອດສາຍທາງ ສາມາດກໍ່ສ້າງສຳເລັດ ແລະ ເປີດນໍາໃຊ້ໄດ້ຢ່າງທັນການ ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າຍັງບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວໄດ້ ຫຼື ຊັກຊ້າອາດຈະເຮັດໃຫ້ການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟບໍ່ສໍາເລັດ ແລະ ຈະບໍ່ສາມາດເປີດນໍາໃຊ້ຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້.

ບໍລິສັດທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຈໍາກັດ ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ຕື່ມອີກວ່າ: ຮອດປັດຈຸບັນພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງເສັ້ນທາງລົດໄຟ ແມ່ນຈະສຳເລັດໂດຍພື້ນຖານ ໃນທ້າຍປີ 2020 ຊຶ່ງປະກອບມີ ການສໍາເລັດການເຈະອຸໂມງ 75 ແຫ່ງຂອງທົ່ວທັງແລວທາງ, ສຳເລັດການກໍ່ສ້າງຂົວ ທັງໝົດ 164 ແຫ່ງ, ຄັນທາງ 180 ຕອນ ໄດ້ສຳເລັດໂດຍພື້ນຖານ. ບັນດາໜ້າວຽກກໍ່ສ້າງ ເຊັ່ນ: ວຽກລາງລົດໄຟ, ວຽກລະບົບ ແລະ ວຽກອາຄານສະຖານີ ແມ່ນກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍະທີ່ສຳຄັນ ແລະ ຫຍຸ້ງຍາກທີ່ສຸດ, ໄດ້ສຳເລັດການວາງລາງ 188,8 ກິໂລແມັດ ໃນຕະຫຼອດເສັ້ນທາງ, ກວມເອົາ 44,6% ຂອງໄລຍະທາງທັງໝົດ, ທ້າຍປີນີ້ ຈະວາງລາງຮອດຫຼວງພະບາງ, ທ້າຍເດືອນ 6 ປີ 2021 ຈະສໍາເລັດການວາງລາງທັງໝົດຕະຫຼອດເສັ້ນທາງ, ການກໍ່ສ້າງວຽກລະບົບ ແມ່ນເລີ່ມດຳເນີນການຢ່າງຮອບດ້ານ, ການກໍ່ສ້າງອາຄານສະຖານີແມ່ນສາມາດມຸງຫຼັງຄາໄດ້ທັງໝົດ ພາຍໃນທ້າຍປີ 2020 ແລະ ຮອດເດືອນ 4 ປີ 2021 ຈະກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍະການຕົບແຕ່ງພາຍໃນ ທັງໝົດ. ການກໍ່ສ້າງໃນໄລຍະແຕ່ສະຖານີວຽງຈັນ ຫາ ທ່ານາແລ້ງ ແມ່ນໄດ້ເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງຢ່າງຮອບດ້ານ ໃນວັນທີ 20/07/2020, ຕາມແຜນ ແມ່ນສຳເລັດພ້ອມກັນ ກັບ ການເປີດເສັ້ນທາງ ແຕ່ ບໍ່ເຕນ ຫາ ວຽງຈັນ. ນອກນັ້ນ, ວຽກງານການກະກຽມໃນການເປີດໃຫ້ບໍລິການ ເຊັ່ນ: ການຝຶກອົບຮົມບຸກຄະລາກອນ, ການເປີດແລ່ນລົດໄຟ, ການຄຸ້ມຄອງວຽກໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ບູລະນະຮັກສາສ້ອແປງ ແມ່ນໄດ້ເລີ່ມດຳເນີນການຢ່າງຮອບດ້ານ.

ຂ່າວ: ວຽງຈັນທາຍ

Related Articles

Leave a Reply