Visit BigblueAgency
ໂຄງການພັດທະນາຕົວເມືອງ ຕາມແລວທາງອານຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ ເມືອງຫຼວງນໍ້າທາ ຈະສໍາເລັດໃນທ້າຍປີນີ້

ໂຄງການພັດທະນາຕົວເມືອງ ຕາມແລວທາງອານຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ ເມືອງຫຼວງນໍ້າທາ ຈະສໍາເລັດໃນທ້າຍປີນີ້

ໂຄງການພັດທະນາຕົວເມືອງຕາມແລວທາງອານຸພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງ ເມືອງຫຼວງນໍ້າທາ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາແຕ່ປີ 2016  ແລະ ຄາດວ່າ ຈະໃຫ້ສໍາເລັດໃນທ້າຍປີ 2021 ນີ້ ໂດຍໄດ້ຮັບທຶນກູ້ຢືມຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB) ລວມມູນຄ່າ  52  ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.
ທ່ານ ທະນູສີນ ອີນດາວົງ ຫົວໜ້າທີມທີ່ປຶກສາໂຄງການ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ໄດ້ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງບັນດາໜ້າວຽກ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ວ່າ: ໂຄງການພັດທະນາຕົວເມືອງຕາມແລວທາງອານຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ ເມືອງຫຼວງນໍ້າທາ ພວມເລັ່ງໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ສຳເລັດໃນທ້າຍປີ 2021 ນີ້ ເຊັ່ນ: ໂຄງການປັບປຸງເສັ້ນທາງ ແລະ ຮ່ອງລະບາຍນ້ຳແຄມທາງ ມາຮອດປະຈຸບັນຄວາມຄືບໜ້າຂອງວຽກສໍາເລັດ 54,2%, ໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວຂ້າມນ້ຳທາ ແລະ ທາງເຂົ້າຂົວສຳເລັດ 78,70%, ໂຄງການປັບປຸງສວນສາທາລະນະ, ຕະຫຼາດກາງຄືນ ແລະ ເດີ່ນກິລາໃນຮົ່ມສໍາເລັດ 61,9%, ໂຄງການປັບປຸງຮ່ອງລະບາຍນ້ຳ ແລະ ກໍ່ສ້າງອ່າງບຳບັດນ້ຳເປື້ອນ ສຳເລັດ 30,46%, ໂຄງການກໍ່ສ້າງສະໜາມຂີ້ເຫຍື້ອແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ສຳເລັດ 74,8% ແລະ ອື່ນໆ.

ຂໍ້ມູນ: ມຸນຕີ

Related Articles

Leave a Reply