Visit BigblueAgency
ໂຄງການຮ່ວມໃຈສາຍໄຍໂລມາຄຳຊ່ວຍສ້າງອາຊີບໝັ້ນຄົງໃຫ້ປະຊາຊົນເມືອງນອງຈຳນວນ 142 ຄອບຄົວ

ໂຄງການຮ່ວມໃຈສາຍໄຍໂລມາຄຳຊ່ວຍສ້າງອາຊີບໝັ້ນຄົງໃຫ້ປະຊາຊົນເມືອງນອງຈຳນວນ 142 ຄອບຄົວ

ໂຄງການຮ່ວມໃຈສາຍໄຍໂລມາຄຳເປັນໂຄງການເພື່ອສ້າງ ເງື່ອນໄຂໃຫ້ປະຊາຊົນບ້ານຕະຢົງ ແລະ ບ້ານປະແນະ ເມືອງນອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດໃຫ້ມີອາຊີບ ແລະ ລາຍຮັບທີ່ໝັ້ນຄົງ, ຫຼຸດພົ້ນຈາກຄວາມທຸກ ຍາກເທື່ອລະກ້າວ ໂດຍມີປະຊາຊົນ 142 ຄອບຄົວໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຈາກໂຄງການດັ່ງກ່າວ.

ທ່ານ ເກຍ ອູ໊ສິດທິເດດ ຕາງໜ້າໂຄງການຮ່ວມໃຈສາຍໄຍໂລມາຄຳໄດ້ກ່າວເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ: ຕະຫຼອດໄລຍະ 1 ປີ ທີ່ຜ່ານມາ ( 2020), ໂຄງການໄດ້ ຊື້ເຄື່ອງມືການ ຜະລິດທີ່ຈຳເປັນໃຫ້ປະຊາຊົນ ທັງໃນ ແລະ ນອກເປົ້າໝາຍ 142 ຄອບຄົວຢູ່ 2 ບ້ານດັ່ງກ່າວ. ຂະນະດຽວກັນ, ກໍ່ໄດ້ເຈາະນໍ້າ ບາດານ 10 ບໍ່ໃຫ້ 5 ບ້ານເຊັ່ນ: ບ້ານຕະຢົງ 4 ບໍ່, ບ້ານປະແນະ 3 ບໍ່, ບ້ານລະແບງນ້ຳ, ບ້ານຕັງ ອາໄລກາງ ແລະ ບ້ານຕັງອາໄລເກົ່າບ້ານລະ 1 ບໍ່ ລວມທັງໄດ້ກໍ່ສ້າງຝາຍເບຕົງເກັບນ້ຳ 2 ແຫ່ງ ຢູ່ບ້ານຕະຢົງ 1 ແຫ່ງ ໂດຍສາມາດເກັບນໍ້າໄດ້ 10.000 ແມັດກ້ອນ ແລະ ບ້ານປະແນະ 1 ແຫ່ງ ເກັບນໍ້າໄດ້ 22.000 ແມັດກ້ອນ. ນອກນີ້ ຍັງໄດ້ປູທາງຍ່າງເບຕົງ, ຈົກໜອງສະໃຫຍ່ 1 ໜອງຢູ່ ບ້ານຕະຢົງເກັບນ້ຳໄດ້ 20.000 ແມັດກ້ອນ, ສະໜອງປຸ໋ຍ 150 ສອບ ໃຫ້ປະຊາຊົນ 136 ຄອບຄົວ ແລະສະໜອງດິນດໍາ 720 ແມັດກ້ອນ ໃຫ້ປະຊາຊົນ ໄດ້ໃສ່ຜົນລະປູກພ້ອມທັງຍົກລະດັບ ຄວາມຮູ້ການກ້າເບ້ຍໄມ້ທີ່ຖືກວິທີໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນນຳອີກ.

ທ່ານ ເກຍ ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ: ນອກຈາກນີ້, ທາງໂຄງການກໍ່ໄດ້ຊຸກຍູ້, ແນະນຳປະຊາຊົນ 2 ບ້ານປູກພືດປະສົມປະສານ ທັງໄລຍະສັ້ນ, ກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວຢູ່ດິນສວນປູກເຂົ້າໂດຍການ ປູກໝາກເຜັດ, ສາລີ, ໝາກນັດ, ກ້ວຍ, ແຂມ, ຫວາຍ ແລະ ອື່ນໆ, ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ, ແນະນຳ ປະຊາຊົນ 49 ຄອບຄົວຕ່ຳຫູກກີ່ແອວ, ສະໜອງເປັດ, ໄກ່ ແລະ ພໍ່ພັນແມ່ພັນໝູຈຳນວນໜຶ່ງ, ປັບປຸງເດີ່ນໂຮງຮຽນປະຖົມບ້ານຕະຢົງ ແລະ ຕິດຕັ້ງ ຈັກສູບນໍ້າໄຟຟ້າເພື່ອຫົດສວນ ຂອງໂຮງຮຽນທັງສອນນັກຮຽນຮູ້ວິທີປູກ ແລະ ການລ້ຽງ ສັດ ແລະ ອື່ນໆ.

 ຂ່າວ: ສພຂ

ພາບ: ສົມພາວັນ

Related Articles

Leave a Reply