Vientiane Times Lao
ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊລະນອງ 1 ຍັງບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດນະໂຍບາຍເທົ່າທີ່ຄວນຕາມທີ່ສັນຍາໄວ້ກັບປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊລະນອງ 1 ຍັງບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດນະໂຍບາຍເທົ່າທີ່ຄວນຕາມທີ່ສັນຍາໄວ້ກັບປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

ທ່ານ ປອ ຄໍາເຜີຍ ຜັນທະຈອນ ຮອງເລຂາພັກແຂວງ ສະມາຊິກ ສະພາແຫ່ງຊາດ, ປະທານສະພາປະຊາຊົນ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 13 ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ລົງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມເບີ່ງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ 2 ບ້ານ ຄື: ບ້ານ ລະເບົານ້ຳ ແລະ ບ້ານ ລອຍນ້ຳ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊລະນອງ1 ຢູ່ ເມືອງ ນອງ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ເຊິ່ງ ປະກອບມີ 74 ຫຼັງຄາເຮືອນ, ມີ 88 ຄອບຄົວ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 10-11 ກຸມພາ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ, ຈຸດປະສົງຫຼັກໃນການລົງມາຢ້ຽມຢາມພົບປະພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໃນຄັ້ງນີ້ກໍ່ເພື່ອ ຕິດຕາມກວດກາຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ, ເບີ່ງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນຫຼັງຈາກທີ່ຖືກຍົກຍ້າຍ ແລະ ເຫັນວ່າມີຄວາມສະດວກສະບາຍກວ່າເມື່ອກ່ອນ, ແຕ່ເຖີງແນວໄດກໍ່ຕາມ ທາງໂຄງການຍັງມີຂໍ້ຄົງຄ້າງຫຼາຍຢ່າງທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ປະຕິບັດຕາມທີ່ສັນຍາກັບປະຊາຊົນໄວ້ໃນເບື້ອງຕົ້ນ.

ເນື່ອງໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ ປະຊາຊົນໄດ້ສະເໜີບັນຫາທີ່ພວກເຂົາ ຍັງພົບພໍ້ ໃຫ້ ທ່ານ ປອ ຄໍາເຜີຍ ຜັນທະຈອນ ແລະ ຄະນະຮັບຮູ້ ໂດຍສະເພາະພວກເຂົາຮຽກຮ້ອງໃຫ້ໂຄງການ ສະໜອງ ຫຼື ເອື້ອອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆຕາມທີ່ທາງໂຄງການສັນຍາໄວ້ໃນເບື້ອງຕົ້ນໂດຍສະເພາະແມ່ນການເບີກຈ່າຍເງິນທົດແທນ, ການມຸງຫຼັງຄາຫົວຂັ້ນໄດເຮືອນ, ສ້ອມແປງເສັ້ນທາງແຕ່ບ້ານປະຈະຕຽນ ຫາ ບ້ານລະເບົານ້ຳ, ເງິນທົດແທນເລົ້າເຂົ້າ, ບຸກເບີກເນື້ອທີ່ທໍາການຜະລິດ ແລະ ປັດໃຈຫຼັກທີຫຍຸ້ງຍາກຂັດສົນໃນປັດຈຸບັນເປັນຕົ້ນແມ່ນບັນຫາ ນ້ຳກິນ, ນ້ຳໃຊ້ ເຊິ່ງໃນເມື່ອກ່ອນທາງໂຄງການໄດ້ເຈາະນ້ຳໃຊ້ ດ້ວຍໄດໂປມນ້ຳ ແຕ່ເນື່ອງຈາກພູມສັນຖານຂອງບ້ານແມ່ນມີລັກສະນະເປັນພູສູງ, ເປັນຮ່ອງຊັນ ພໍຮອດລະດູແລ້ງຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ນ້ຳບົກ, ແຫ້ງ, ບໍ່ມີນ້ຳກິນ ນ້ຳໃຊ້ ຢາກໃຫ້ໂຄງການ ສ້າງອ່າງເກັບນ້ຳ ຫຼື ເຮັດຝາຍນ້ຳລົ້ນ ເພື່ອແກ້ໄຂສະຖານະການສຸກເສີນ ແລະ ສິ່ງທີ່ຍັງຄົງຄ້າງຄຸມເຄືອແກ່ຍາວມາຈົນເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ແມ່ນ ເສັ້ນທາງແຕ່ ບ້ານລະເບົານ້ໍາ ລົງຫາແຄມສາຍເຊລະນອງ ຫຼື ລົງຫາທ່າບ້ານເກົ່າ.

ໂອກາດດຽວກັນນັ້ນ ທ່ານ ຄຳເຜີຍ ຜັນທະຈອນ ຮອງເລຂາພັກແຂວງ ປະທານສະພາປະຊາຊົນ ແຂວງ ສະຫັວນນະເຂດ ໄດ້ໃຫ້ທິດຊີ້ນຳ ແລະ ໄດ້ຮັບເອົາຄຳສະເໜີຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ເພື່ອນຳເອົາບັນຫາຕ່າງໆລາຍງານໃຫ້ທາງຂັ້ນເທິງໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເພື່ອແກ້ໄຂໃນຕໍ່ໜ້າ.

ຂ່າວ – ພາບ: ເມືອງນອງ

Related Articles

Leave a Reply

error: ສົນໃຈຂໍ້ມູນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງບັນນາທິການ