Vientiane Times Lao
ໂຄສົກລັດຖະບານໄດ້ລາຍງານຜົນກອງປະຊຸມລັດຖະບານ

ໂຄສົກລັດຖະບານໄດ້ລາຍງານຜົນກອງປະຊຸມລັດຖະບານ

ໂຄສົກລັດຖະບານໄດ້ລາຍງານຜົນກອງປະຊຸມລັດຖະບານ ໃນຕອນແລງຂອງມື້ນີ້ 16/09/2019 ວ່າ ປີນີ້ ສປປ ລາວ ໄດ້ປະເຊີນໜ້າ ກັບໄພພິບັດທຳມະຊາດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດຢ່າງໜັກໜ່ວງໂດຍສະ ເພາະແມ່ນໄພພິບັດນໍ້າຖ້ວມທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ 6 ແຂວງພາກ ກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ ໃນທ້າຍເດືອນສິງຫາ ຫາ ຕົ້ນເດືອນກັນຍາ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ.
ທ່ານ ຈະເລີນ ເຢຍປາວເຮີ ລັດຖະມົນຕີ ປະຈຳສຳນັກງານນາຍົກ, ໂຄສົກລັດຖະບານ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ສື່ມວນຊົນໃນການຖະແຫຼງຂ່າວພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມດັ່ງ ກ່າວວ່າ: ນັບແຕ່ເດືອນມັງກອນ ຫາ ເດືອນກັນຍາ 2019 ນີ້, ໄດ້ເກີດໄພພິບັດນໍ້າຖ້ວມ, ລົມພະຍຸພັດ, ຟ້າຜ່າ, ດິນເຈື່ອນ, ໄຟໄໝ້ ແລະ ສັດຕູພືດທໍາ ລາຍຜົນລະປູກຢູ່ 13 ແຂວງ ອັນໄດ້ ສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ປະຊາຊົນ ໃນ 112 ເມືອງ, 2.072 ບ້ານ, 179.068 ຄອບຄົວ, 579.299 ຄົນ, ຍິງ 56.636 ຄົນ, ເສຍຊີວິດ 28 ຄົນ ແລະ ສູນຫາຍ 7 ຄົນ.
ສະເພາະໄພພິບັດນໍ້າຖ້ວມທີ່ເກີດຂຶ້ນ ໃນພາກກາງແລະພາກໃຕ້ນັ້ນລວມມີ 6 ແຂວງ ຄື: ແຂວງຄໍາມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ເຊກອງ, ຈໍາປາສັກ ແລະ ແຂວງອັດຕະປືອັນໄດ້ ສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ປະຊາຊົນ 546,000 ກວ່າຄົນ ໃນ 1,655 ບ້ານ ແລະ 47 ເມືອງ. ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 18 ຄົນ ຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 3 ຄົນ, ສາລະວັນ 3 ຄົນ, ອັດຕະປື 4 ຄົນ ແລະ ແຂວງຈໍາປາສັກ 8 ຄົນ, ສູນຫາຍ 1 ຄົນ ຢູ່ແຂວງຈໍາປາສັກ. ປະຊາຊົນໄດ້ຖືກຍົກຍ້າຍຫຼາຍກວ່າ 10,000 ຄອບຄົວ ມີເກືອບ 40,000 ຄົນ.
ຜົນກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມໃນປີ 2019 ແມ່ນໜັກໜ່ວງ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຢູ່ບັນດາແຂວງດັ່ງກ່າວຖືກນໍ້າ ຖ້ວມໜັກ ໃນຮອບ 40 ກວ່າປີ, ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີຜົນກະທົບເປັນບໍລິເວນ ກວ້າງ ແລະ ເສຍຫາຍທາງດ້ານຊິວິດ, ຊັບສິນ, ໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ແລະ ພື້ນຖານການຜະລິດຢ່າງໜັກ.

ປີນີ້ລາວໄດ້ພົບກັບໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດຢ່າງໜັກໜ່ວງ

ໂຄສົກລັດຖະບານໄດ້ລາຍງານຜົນກອງປະຊຸມລັດຖະບານ ໃນຕອນແລງຂອງມື້ນີ້ 16/09/2019 ວ່າ ປີນີ້ ສປປ ລາວ ໄດ້ປະເຊີນໜ້າ ກັບໄພພິບັດທຳມະຊາດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດຢ່າງໜັກໜ່ວງໂດຍສະ ເພາະແມ່ນໄພພິບັດນໍ້າຖ້ວມທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ 6 ແຂວງພາກ ກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ ໃນທ້າຍເດືອນສິງຫາ ຫາ ຕົ້ນເດືອນກັນຍາ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ.ທ່ານ ຈະເລີນ ເຢຍປາວເຮີ ລັດຖະມົນຕີ ປະຈຳສຳນັກງານນາຍົກ, ໂຄສົກລັດຖະບານ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ສື່ມວນຊົນໃນການຖະແຫຼງຂ່າວພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມດັ່ງ ກ່າວວ່າ: ນັບແຕ່ເດືອນມັງກອນ ຫາ ເດືອນກັນຍາ 2019 ນີ້, ໄດ້ເກີດໄພພິບັດນໍ້າຖ້ວມ, ລົມພະຍຸພັດ, ຟ້າຜ່າ, ດິນເຈື່ອນ, ໄຟໄໝ້ ແລະ ສັດຕູພືດທໍາ ລາຍຜົນລະປູກຢູ່ 13 ແຂວງ ອັນໄດ້ ສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ປະຊາຊົນ ໃນ 112 ເມືອງ, 2.072 ບ້ານ, 179.068 ຄອບຄົວ, 579.299 ຄົນ, ຍິງ 56.636 ຄົນ, ເສຍຊີວິດ 28 ຄົນ ແລະ ສູນຫາຍ 7 ຄົນ.ສະເພາະໄພພິບັດນໍ້າຖ້ວມທີ່ເກີດຂຶ້ນ ໃນພາກກາງແລະພາກໃຕ້ນັ້ນລວມມີ 6 ແຂວງ ຄື: ແຂວງຄໍາມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ເຊກອງ, ຈໍາປາສັກ ແລະ ແຂວງອັດຕະປືອັນໄດ້ ສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ປະຊາຊົນ 546,000 ກວ່າຄົນ ໃນ 1,655 ບ້ານ ແລະ 47 ເມືອງ. ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 18 ຄົນ ຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 3 ຄົນ, ສາລະວັນ 3 ຄົນ, ອັດຕະປື 4 ຄົນ ແລະ ແຂວງຈໍາປາສັກ 8 ຄົນ, ສູນຫາຍ 1 ຄົນ ຢູ່ແຂວງຈໍາປາສັກ. ປະຊາຊົນໄດ້ຖືກຍົກຍ້າຍຫຼາຍກວ່າ 10,000 ຄອບຄົວ ມີເກືອບ 40,000 ຄົນ. ຜົນກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມໃນປີ 2019 ແມ່ນໜັກໜ່ວງ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຢູ່ບັນດາແຂວງດັ່ງກ່າວຖືກນໍ້າ ຖ້ວມໜັກ ໃນຮອບ 40 ກວ່າປີ, ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີຜົນກະທົບເປັນບໍລິເວນ ກວ້າງ ແລະ ເສຍຫາຍທາງດ້ານຊິວິດ, ຊັບສິນ, ໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ແລະ ພື້ນຖານການຜະລິດຢ່າງໜັກ.

Posted by ໜັງສືພິມວຽງຈັນທາຍ on Tuesday, September 17, 2019

Related Articles

Leave a Reply

error: ສົນໃຈຂໍ້ມູນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງບັນນາທິການ