Vientiane Times Lao
ໂຈະຢາຍຢາຂ້າແມ່ທ້ອງໃຫ້ນັກຮຽນ ພາຍຫຼັງພົບນັກ ຮຽນ 230 ກວ່າຄົນມີຜົນຂ້າງຄຽງ

ໂຈະຢາຍຢາຂ້າແມ່ທ້ອງໃຫ້ນັກຮຽນ ພາຍຫຼັງພົບນັກ ຮຽນ 230 ກວ່າຄົນມີຜົນຂ້າງຄຽງ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກໄດ້ເຮັດໜັງສືແຈ້ງການເຖິງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາໃຫ້ຢຸດການຢາຍຢາຂ້າແມ່ທ້ອງໃນໂຮງຮຽນຊົ່ວຄາວ, ເນື່ອງຈາກມີການພົບເຫັນນັກຮຽນ 231 ຄົນມີຜົນຂ້າງຄຽງພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບຢາດັ່ງກ່າວ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງຈຳປາສັກ, ເຊິ່ງ ເຮັດນັກຮຽນມີອາການເຈັບຫົວ, ວິນຫົວ, ປວດຮາກ, ຮາກ ແລະ ຖອກທ້ອງ.

ໃນຕອນເຊົ້າທີ່ຜ່ານມາ (25 ມີຖຸນາ 2020) ກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ເຮັດໜັງສືແຈ້ງໄປຫາ ກົມສາມັນສຶກສາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຂໍໃຫ້ທາງກົມແຈ້ງບັນດາພະແນກສຶກສາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໃຫ້ຢຸດການແຈກຢາຍຢາຂ້າແມ່ທ້ອງພາຍໃນໂຮງຮຽນຊົ່ວຄາວ, ຈົນກວ່າທີມງານຈາກກະຊວງສາທາລະນະສຸກຈະຊອກຫາສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ນັກຮຽນມີຜົນຂ້າງຄຽງຂອງຢານັ້ນໄດ້.

ທ່ານ ດຣ ຣັດຕະນະໄຊ ເພັດສຸວັນ ຫົວໜ້າກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່ໄດ້ຖະແຫຼງຂ່າວໃນຕອນບ່າຍຂອງມື້ນີ້ວ່າ: ນັບແຕ່ວັນທີ 16 ມີຖຸນາ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ ໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງການກິນຢາໃນໂຮງຮຽນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ມາຮອດມື້ວານນີ້ (ວັນທີ 24 ມິຖຸນາ 2020) ໄດ້ຮັບລາຍງານຈາກເມືອງ, ແຂວງ ມີນ້ອງນັກຮຽນເກີດຜົນຂ້າງ ຄຽງພາຍ ຫຼັງກິນຢາຂ້າແມ່ທ້ອງ  ຈຳນວນ 231 ຄົນ, ນະຄອນຫຼວງ 220 ຄົນ ແລະ ແຂວງຈຳປາສັກ 11 ຄົນ.

“ອາການຂອງນັກຮຽນທັງໝົດມີອາການແບບເບົາບາງເຊັ່ນ: ເຈັບຫົວ, ວິນຫົວ, ປວດຮາກ, ຮາກ ແລະ ຖອກທ້ອງ. ປະຈຸບັນອາການຂອງນັກ ຮຽນທັງໝົດ ແມ່ນຫາຍດີໝົດ ແລ້ວແລ້ວ, ແຕ່ສະພາບເຊົ້ານີ້ຍັງມີບາງແຂວງລາຍງານກໍລະນີໃໝ່ເຂົ້າມາ ແລະ ທາງທີມງານກຳລັງຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາຢ່າງໃກ້ຊິດຕື່ມ.”

ອີງຕາມການລາຍງານຂອງກົມພະຍາດຕິດຕໍ່ວ່າ: ການຢາຍຢາຂ້າແມ່ທ້ອງໃນໂຮງຮຽນໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາໄດ້ 15 ປີ ນັບແຕ່ປີ 2005 ເປັນຕົ້ນມາຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ, ການຈັດຕັ້ງດັ່ງກ່າວ ແມ່ນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ກະຊວງສືກສາທິການ ແລະ ກິລາ ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນຢາຂ້າແມ່ທ້ອງ Medbendazole 500mg ໂດຍບໍລິສັດ Johnson & Johnson ຢູ່ສະຫະລັດອາເມລິກາ ໂດຍຜ່ານອົງການອະນາໄມໂລກ, ເຊິ່ງຢາດັ່ງ ກ່າວແມ່ນຜະລິດຢູ່ ປະເທດປອັກຕຸຍການ (Portugal), ຢາດັ່ງກ່າວໄດ້ຜ່ານການຢັ້ງຢືນ, ກວດກາ ແລະ ຮັບຮອງຄຸນນະພາບຈາກ ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ອົງການອະນາໄມໂລກ ແລະ ປະຈຸບັນ ໃນທົ່ວໂລກມີ 74 ປະເທດທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການກິນຢາຂ້າແມ່ນທ້ອງໃນໂຮງຮຽນ, ເຊິ່ງໃນນັ້ນໃຊ້ຢາ Mebendazole 23 ປະເທດ ລວມທັງ ສປປ ລາວ. ເດັກກຸ່ມເປົ້າໝາຍໃນການກິນຢາ ອາຍຸ 5-14 ປີ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ຢາຂ້າແມ່ທ້ອງ Medbendazole 500mg ນີ້ເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາຢາທີ່ປອດໄພກວ່າໝູ່ໃນບັນດາຢາທັງໝົດ, ຢາທີ່ກິນເຂົ້າໄປຈະຖືກຍ່ອຍສະຫຼາຍໃນລຳໄສ້ 4-6 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ຖືກຂັບອອກທາງອາຈົມ, ຢາດັ່ງກ່າວແມ່ນຈະອອກລິດຢູ່ໃນລຳໄສ້ສ່ວນໃຫຍ່ 98% ແລະ ຈະຖືກດູດຊືມເຂົ້າກະແສເລືອດປະມານ 2 %. ອີງຕາມການສຶກສາຜ່ານມາທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຫັນວ່າຢາດັ່ງກ່າວແມ່ນບໍ່ມີຜົນຂ້າງຄຽງທີ່ຮ້າຍແຮງ ເປັນອັນຕະລາຍເຖິງຊີວິດ.

ທ່ານ ດຣ ຣັດຕະນະໄຊ ອະທິບາຍຕື່ມອີກວ່າ: ຜົນຈາກການສຶກສາດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງຢາ mebendazole ຫຼາຍກວ່າ 6500 ຄັ້ງ ແລະ ມີການຕີພີມເຜີຍແຜ່ພົບວ່າ ຢາດັ່ງກ່າວບໍ່ມີຜົນຂ້າງຄຽງແບບຮຸນແຮງ. ອາການຂ້າງຄຽງຂອງຢາແມ່ນ ມີໜ້ອຍ ແລະ ເປັນແບບຊົ່ວຄາວ ເຊິ່ງ ພົບພຽງ 6.3% ເຊັ່ນ: ເຈັບຫົວ, ວິນຫົວ, ເຈັບທ້ອງ, ປວດຮາກ ແລະ ຮາກ.

ຈຸດປະສົງຂອງການກິນຢາຂ້າແມ່ທ້ອງໃນໂຮງຮຽນແມ່ນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍມີສຸຂະພາບທີ່ແຂງແຮງ, ເດັກບໍ່ຂາດສານອາຫານ, ການພັດທະນາຂອງເດັກຈະເລີນເຕີບໂຕໄວ, ເຮັດໃຫ້ການຕິດເຊື້ອຫຼຸດລົງ, ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການ ຕາຍຂອງເດັກທີ່ເກີດມາຈາກ ພະຍາດແຊກຊ້ອນຕ່າງໆ. 

ທ່ານ ດຣ ຣັດຕະນະໄຊ ຍັງໄດ້ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ: ຕໍ່ກັບເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ ສປປ ລາວ ເຮົາ ທາງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຮ່ວມກັນກັບກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ອົງການອະນາໄມໂລກ ໄດ້ຮີບຮ້ອນສົ່ງທີມງານວິຊາການ ລົງໄປເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ສອບສວນເຫດການດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງສາມາດສັງລວມພາຍຫຼັງການປຶກສາຫາລືກັນລະຫວ່າງທີມງານທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານການຢາຍຢາຂ້າແມ່ທ້ອງ ແລະ ອົງການອະນາໄມໂລກ ແມ່ນເຫັນດີໃຫ້ໂຈະການຢາຍຢາຂ້າແມ່ທ້ອງເປັນການຊົ່ວຄາວ ເພື່ອດຳເນີນການສອບສວນຕໍ່ເຫດການດັ່ງກ່າວ ແລະ ກວດກາຄືນຄຸນະພາບຢາຂ້າແມ່ທ້ອງທີ່ແຈກຢາຍໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍຮ່ວມກັບອົງການອະນາໄມໂລກ, ເຊິ່ງຈະໄດ້ສົ່ງຢາໄປກວດຢູ່ ສສ ຫວຽດນາມ. ນອກຈາກນັ້ນທາງກະຊວງສາທາລະນະສຸກຈະມີການໃຫ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານແກ່ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງຕື່ມພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບຜົນການກວດກາຄຸນນະພາບຢາແລ້ວ.

ຂ່າວ: ວຽງຈັນທາຍ

ພາບ: ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

Related Articles

Leave a Reply

error: ສົນໃຈຂໍ້ມູນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງບັນນາທິການ