Visit BigblueAgency
<strong>ໂຮງງານຢາເລກ 3 </strong><strong>ຜະລິດຢາ</strong><strong> TO ເມັດ </strong><strong>ປິ່ນປົວຜູ້ປ່ວຍຕິດຢາເສບຕິດ</strong>

ໂຮງງານຢາເລກ 3 ຜະລິດຢາ TO ເມັດ ປິ່ນປົວຜູ້ປ່ວຍຕິດຢາເສບຕິດ

ບໍລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດ ໂຮງງານຜະລິດຢາເລກ 3 ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໃນການປະກອບສ່ວນສໍາຄັນເຂົ້າໃນວຽກງານແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ, ຄົ້ນຄວ້າວິໄຈທົດລອງຜະລິດຢາປິ່ນປົວຜູ້ປ່ວຍຕິດຢາເສບຕິດ ຈົນສາມາດຜະລິດເປັນຢາປິ່ນປົວ TO ເມັດ ທີ່ມີຜົນຕໍ່ລະບົບປະສາດຂອງຜູ້ປ່ວຍເມື່ອກິນແລ້ວຈະຮູ້ສຶກຄືກັບເສບຢາອີ່ມ.

ທ່ານ ດຣ ລາຫຸນ ຈັນທະບຸດ ຜູ້ອຳນວຍການບໍລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດ ໂຮງງານຜະລິດຢາເລກ3 ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ເປີດເຜີຍເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ວ່າ: ຢາທີ່ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການປິ່ນປົວຜູ້ປ່ວຍທີ່ຕິດຢາເສບຕິດ ທີ່ທາງໂຮງງານຜະລິດຢາເລກ 3 ໄດ້ຜະລິດອອກມານັ້ນ ແມ່ນຜະລິດຕະພັນຢາ TO ເມັດ ທີ່ມີຜົນຕໍ່ລະບົບປະສາດຂອງຜູ້ປ່ວຍເມື່ອກິນແລ້ວຈະຮູ້ສຶກຄືກັບເສບຢາອີ່ມ, ເປັນຢາປອມຫຼອກ ມີຜົນຄ້າຍຄືກັບສານເສບຕິດແທ້ ແຕ່ມີສານຄືຢາເສບຕິດທີ່ຜູ້ປ່ວຍຕ້ອງການ ເມື່ອໄດ້ກິນຢາດັ່ງກ່າວແລ້ວຈະຮູ້ສຶກຄືກັບໄດ້ເສບຢາເສບຕິດແທ້ ແຕ່ໃນຄວາມຈິງແມ່ນເປັນພຽງສານປອມເພື່ອກະຕຸ້ນປະສາດສ່ວນກາງຂອງຜູ້ປ່ວຍໃຫ້ຮູ້ສຶກອີ່ມຕົວ ແລະ ບໍ່ຢາກເສບຢາເສບຕິດ ຈົນກ້າວໄປສູ່ການອອກຢາໄດ້ ແລະ ຫາຍດີຈາກການຕິດຢາເສບຕິດ ແຕ່ການປິ່ນປົວນັ້ນຈະໃຊ້ໄລຍະສັ້ນ ຫຼື ຍາວ ກໍຂຶ້ນກັບກໍລະນີຂອງຜູ້ປ່ວຍຕິດຢາເສບຕິດໃນລະດັບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ການຜະລິດຢາປິ່ນປົວຜູ້ປ່ວຍຕິດຢາເສບຕິດ ລວມເຖິງການແຈກຢາຍ ແລະ ນຳໃຊ້ຢາແຕ່ລະຄັ້ງຕ້ອງໄດ້ຜ່ານຄະນະກຳມະການຮັບຜິດຊອບກວດກາຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງບົນພື້ນຖານຕາມການຕົກລົງເຫັນດີຈາກຂັ້ນເທິງໂດຍຜ່ານໜ່ວຍງານຄວບຄຸມຢາເສບຕິດ, ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ສະນັ້ນ ໂຮງງານຜະລິດຢາເລກ 3 ຈຶ່ງໄດ້ ຜະລິດຢາເພື່ອປິ່ນປົວຜູ້ປ່ວຍທີ່ຕິດຢາເສບຕິດຕາມແຜນຄວາມຕ້ອງການຂອງກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຊຶ່ງຢາດັ່ງກ່າວມີອາຍຸນຳໃຊ້ໄດ້ 3 ປີຫຼັງຈາກມື້ຜະລິດ.

ຂໍ້ມຸນ: ສື່ ປກສ

Related Articles

Leave a Reply