Visit BigblueAgency
ໄຂ້ຍຸງລາຍ ຍັງສຶບຕໍ່ແຜ່ລະບາດ ເຮັດໃຫ້ພຽງມື້ດຽວ ມີຜູ້ປ່ວຍ 113 ກໍລະນີ ໃນທົ່ວປະເທດ

ໄຂ້ຍຸງລາຍ ຍັງສຶບຕໍ່ແຜ່ລະບາດ ເຮັດໃຫ້ພຽງມື້ດຽວ ມີຜູ້ປ່ວຍ 113 ກໍລະນີ ໃນທົ່ວປະເທດ

ປະຈຸບັນ ໄຂ້ຍຸງລາຍ ຍັງສືບຕໍ່ແຜ່ລະບາດຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນທົ່ວປະເທດ, ໂດຍສະເພາະ ພຽງມື້ດຽວ ວັນທີ 16 ກັນຍາ 2023 ມີຜູ້ປ່ວຍໄຂ້ຍຸງສະສົມເພີ່ມເຖິງ 113 ກໍລະນີ ໃນທົ່ວປະເທດ.

ອີງຕາມຂໍ້ມູນຂອງສູນຂ່າວສານການແພດສຸຂະສຶກສາ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ນັບແຕ່ຕົ້ນເດືອນມັງກອນ 2023 ຈົນຮອດປະຈຸບັນ ມີກໍລະນີ ສະສົມຄົນປ່ວຍໄຂ້ຍຸງລາຍ ເພີ່ມຂຶ້ນທັງໝົດ 26.991 ກໍລະນີ ແຕ່ກໍລະນີເສຍຊີວິດ ຍັງບໍ່ເພີ່ມ ຍັງຢູ່ 16 ຄົນ (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 2 ຄົນ, ແຂວງຄໍາມ່ວນ 1 ຄົນ, ສະຫວັນນະເຂດ 2 ຄົນ, ບໍລິຄໍາໄຊ 5 ຄົນ, ວຽງຈັນ 2 ຄົນ, ໄຊຍະບູລີ 1 ຄົນ, ອຸດົມໄຊ 1 ຄົນ ແລະ ອັດຕະປຶ 2 ຄົນ).

ສູນຂ່າວສານການແພດສຸຂະສຶກສາ  ລາຍງານອີກວ່າ: ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ເປັນອັນດັບໜຶ່ງທີ່ມີຜູ້ປ່ວຍໄຂ້ຍຸງລາຍ 4. 949 ກໍລະນີ, ຮອງລົງມາ ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ 3.585 ກໍລະນີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 3.541 ກໍລະນີ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ 2.943 ກໍລະນີ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ 2.877 ກໍລະນີ  ແລະ ແຂວງອື່ນໆ ອີກ, ສ່ວນແຂວງຫົວພັນ ມີຜູ້ປ່ວຍໄຂ້ຍຸງລາຍໜ້ອຍກວ່າໝູ່ມີພຽງ 4 ກໍລະນີ ເທົ່ານັ້ນ.

Related Articles

Leave a Reply