Vientiane Times Lao
ໄຈກາຊ່ວຍເຫຼືອອຸປະກອນການເເພດ ເເລະ ເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ຈໍາເປັນໃຫ້ 5 ແຂວງພາກໃຕ້

ໄຈກາຊ່ວຍເຫຼືອອຸປະກອນການເເພດ ເເລະ ເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ຈໍາເປັນໃຫ້ 5 ແຂວງພາກໃຕ້

ອົງການຮ່ວມມືືສາກົນຢີ່ປຸ່ນ (ໄຈກາ) ປະຈໍາລາວໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອອຸປະກອນການເເພດ ເເລະ ເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ຈໍາເປັນໃຫ້ແກ່ສູນຈໍາກັດບໍລິເວນ ແລະ ໂຮງໝໍພາກສະໜາມ ຢູ່ 5 ແຂວງພາກໃຕ້ປະກອບມີສະຫວັນນະເຂດ, ຈຳປາສັກ, ສາລະວັນ, ເຊກອງ ແລະ ອັດຕະປື ເພື່ອໃຊ້ໃນວຽກງານປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19.

ເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອດັ່ງກ່າວປະກອບມີ ພັດລົມ 263 ໜ່ວຍ, ໂຕະ 283 ໜ່ວຍ, ຕັ່ງ 1.980 ໜ່ວຍ, ເຕັ້ນ 159 ດາງ, ເຄື່ອງນອນ (ມຸ້ງ, ສາດ, ເສື່ອ, ໝອນ) 2.000 ຊຸດ, ຕຽງພັບ 2.000 ອັນ, ຄອມພິວເຕີ 10 ເຄື່ອງ, ປຣິ້ນເຕີ 10 ເຄື່ອງ, ນ້ຳໝຶກ 10 ຊຸດ, ຊຸດ PPE  ແລະ ອຸປະກອນສຳລັບການປິ່ນປົວດ້ວຍອົກຊີ  ແລະ ອື່ນໆ. 

ປັດຈຸບັນນີ້ ອຸປະກອນດັ່ງກ່າວຈໍານວນໜຶ່ງໄດ້ຈັດສົ່ງຮອດ 5 ແຂວງດັ່ງກ່າວແລ້ວ ແຕ່ຍັງມີຈໍານວນໜຶ່ງທີ່ກໍາລັງຈັດຊື້.

Related Articles

Leave a Reply

error: ສົນໃຈຂໍ້ມູນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງບັນນາທິການ