Vientiane Times Lao
ໜີ້ສິນສາທາລະນະໄດ້ກາຍເປັນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງປະເທດ

ໜີ້ສິນສາທາລະນະໄດ້ກາຍເປັນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງປະເທດ

ທ່ານທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ລາຍງານສະພາບໜີ້ສິນສາທາລະນະຂອງປະເທດ ຕໍ່ຄະນະລັດຖະບານ ແລະ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ທີ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 10 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ທີ່ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 27 ຕຸລາ 2020 ນີ້ວ່າ: ລັດຖະບານເຫັນໄດ້ສະພາບໜີ້ສິນສາທາລະນະຂອງປະເທດໃນປັດຈຸບັນມີຄວາມໜັກໜ່ວງ ແລະ ກາຍເປັນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງປະເທດ, ສະນັ້ນຈຶ່ງມີແຜນແກ້ໄຂເປັນສະເພາະໜ້າ (ໄລຍະກາງ ແລະ ຍາວນານຢ່າງຊັດເຈນ) ໂດຍພະຍາຍາມຫຼຸດການຂາດດຸນງົບປະມານລົງໃນແຕ່ລະປີ, ໄດ້ແຍກການຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນອອກມາຄຸ້ມຄອງສະເພາະໂດຍຢຸດຕິການກູ້ຢືມຈາກຕ່າງປະເທດມາດຸ່ນດຽງລາຍຈ່າຍງົບປະມານປົກກະຕິ, ການກູ້ຢືມຈາກຕ່າງປະເທດສາມາດກູ້ຢືມໄດ້ສະເພາະເພື່ອ ມາຊໍາລະຕົ້ນທຶນເງິນກູ້ຕ່າງປະເທດທີ່ຄົບກໍານົດເທົ່ານັ້ນ. ຮອດປັດຈຸບັນລັດຖະບານຍັງສາມາດຊໍາລະຢູ່ໃນເກນປົກກະຕິຂອງໜີ້ຕ່າງປະເທດ.

 ສະເພາະການແກ້ໄຂໜີ້ສິນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ທ່ານນາຍົກແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ລັດຖະບານໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂໃນພາກປົກກະຕິປະຈໍາປີ 2020, ນອກຈາກນີ້ຍັງໄດ້ສໍາເລັດການຄົ້ນຄວ້າວິທີແກ້ໄຂໜີ້ສິນດ້ວຍຮູບແບບອວ່າຍໜີ້ 3 ແຈ ແລະ ອອກພັນທະບັດ, ໄດ້ປະຕິບັດຜົນການກວດກາຕາມຜົນການກວດສອບ ຊຶ່ງເຫັນໄດ້ວ່າມີໂຄງການຕ້ອງຫັກລົບມູນຄ່າຈໍານວນ 180 ໂຄງການ ຊຶ່ງມີມູນຄ່າຫັກລົບສູງເຖິງ 1.861,51 ຕື້ກີບ ແລະ ຮອດທ້າຍປີ 2020 ຈະສາມາດຫັກລົບໄດ້ 578,35 ຕື້ກີບ. ການຂາດດຸນງົບປະມານ ໂດຍອີງຕາມຕົວເລກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ 9 ເດືອນຕົ້ນປີ 2020 ພົບວ່າ, ຂາດດຸນຢູ່ປະມານ 3.228 ຕື້ກີບ ຊຶ່ງລັດຖະບານຈະສືບຕໍ່ສູ້ຊົນລະດົມ ທຶນ ດຸ່ນດ່ຽງງົບປະມານໃຫ້ໄດ້ຕາມແຜນການຂາດດຸນ ແລະ ຊໍາລະໜີ້ສິນຕ່າງປະເທດໃຫ້ທັນຕາມ ກໍານົດເວລາ.

ຂ່າວ: ວຽງຈັນທາຍ

ພາບ: ສົມພາວັນ

Related Articles

Leave a Reply

error: ສົນໃຈຂໍ້ມູນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງບັນນາທິການ