Vientiane Times Lao
ໜ້າເປັນຫ່ວງ! ພະຍາດໂຄວິດ-19 ລະບາດຢູ່ທຸກເມືອງ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນແລ້ວ

ໜ້າເປັນຫ່ວງ! ພະຍາດໂຄວິດ-19 ລະບາດຢູ່ທຸກເມືອງ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນແລ້ວ

ຄະນະສະເພາະກິດເພື່ອປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ປັດຈຸບັນນີ້ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນມີບ້ານແດງ ຫຼື ບ້ານທີ່ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ຫຼາຍກວ່າ 200 ບ້ານໃນ 9 ຕົວເມືອງ ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າພະຍາດດັ່ງກ່າວໄດ້ລະບາດຢູ່ທົ່ວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຮ້າຍແຮງໄປກວ່ານັ້ນຍັງເປັນການຕິດເຊື້ອພາຍໃນ ແລະ ສາຍພັນພະຍາດທີ່ລະບາດຢູ່ໃນປັດຈຸບັນນີ້ເປັນສາຍພັນເດວຕາ ຊຶ່ງເປັນສາຍພັນທີ່ຮ້າຍແຮງ ແຜ່ເຊື້ອໄວ ຕິດໄດ້ງ່າຍ ຊຶ່ງສະພາບໃນປັດຈຸບັນນີ້ ທຸກຄົນສາມາດຕິດເຊື້ອພະຍາດດັ່ງກ່າວໄດ້ທຸກເວລາຖ້າບໍ່ປະຕິບັດມາດຕະການຕ່າງໆທີ່ທາງຄະນະສະເພາະກິດວາງອອກ.

ຄະນະສະເພາະກິດແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ການທີ່ຍັງມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພາຍໃນເປັນຈໍານວນຫຼາຍໃນແຕ່ລະວັນ ຢູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຢູ່ບັນດາແຂວງຕ່າງໆນັ້ນຍ້ອນມີບາງກຸ່ມຄົນທີ່ຍັງຖືເບົາຕໍ່ກັບການປ້ອງກັນ ພະຍາດດັ່ງກ່າວໂດຍສະເພາະຍັງມີການຕັ້ງວົງຊຸມແຊວກິນເຫຼົ້າເບຍທີ່ລະເມີດຕໍ່ມາດຕະການປ້ອງກັນພະຍາດດັ່ງກ່າວ, ມີການໄປຮ່ວມງານຊາປະນະກິດສົບໂດຍບໍ່ຮັກສາໄລຍະຫ່າງ ແລະ ອື່ນໆ. ພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຖິງແມ່ນວ່າຈະເປັນພະຍາດທີ່ຮ້າຍແຮງແຕ່ຖ້າທຸກຄົນໃນສັງຄົມໃສ່ໃຈປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນ, ໃຫ້ການຮ່ວມໄມ້ຮ່ວມມືຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ ປະຕິບັດຕາມການແຈ້ງການທີ່ທາງຄະນະສະເພາະກິດວາງອອກກໍຈະ ສາມາດຢັບຢັ້ງພະຍາດດັ່ງກ່າວບໍ່ໃຫ້ແຜ່ເຊື້ອໄດ້. 

Related Articles

Leave a Reply

error: ສົນໃຈຂໍ້ມູນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງບັນນາທິການ