Visit BigblueAgency
106ບໍລິສັດໄດ້ຮັບລາງວັນທຸລະກິດດີເດັ່ນປີ2021

106ບໍລິສັດໄດ້ຮັບລາງວັນທຸລະກິດດີເດັ່ນປີ2021

106 ບໍລິສັດ ຈາກ 13 ຂະແໜງການໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໄດ້ຮັບລາງວັນທຸລະກິດດີເດັ່ນປະຈໍາປີ 2021 ໂດຍມີພິທີມອບລາງວັນດັ່ງກ່າວເມື່ອວັນທີ 29 ທັນວາ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ ຢູ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ພັນຄໍາ ວິພາວັນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວ.

106 ບໍລິສັດທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນໃນຄັ້ງນີ້, ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດລາວ (ສຄອຄ) ໄດ້ມີການຄັດເລືອກຈາກຫຼາຍກວ່າ 4.000 ບໍລິສັດ ທີ່ເປັນສະມາຊິກ ຂອງ  ສຄອຄ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດຊຶ່ງເງື່ອນໄຂຕົ້ນຕໍຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ຈະໄດ້ຮັບລາງວັນດັ່ງກ່າວນັ້ນຕ້ອງເປັນສະມາຊິກ ຂອງ ສຄອຊ, ສະພາການຄ້າອຸດສາຫະກໍາ ນະຄອນຫຼວງ, ແຂວງ, ເມືອງ ຫຼື ກຸ່ມ-ສະມາຄົມທຸລະກິດ ທີ່ຂຶ້ນກັບ ສຄອຊ ໂດຍເປັນບໍລິສັດທີ່ປະກອບສ່ວນມອບພັນທະໃຫ້ລັດຖະບານຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ທີ່ວາງອອກ ລວມທັງປະກອບສ່ວນຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ.

106 ບໍລິສັດທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນດັ່ງກ່າວແມ່ນມີເງື່ອນໄຂຕາມທີ່ ສຄອຊ ກໍານົດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄດ້ມີການປະກອບສ່ວນພັນທະອາກອນ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍເປັນປົກກະຕິ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19 ກໍຕາມ ແລະ ຍັງໄດ້ປະກອບສ່ວນຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມໂດຍສະເພາະແມ່ນການປະກອບສ່ວນທຶນຮອນ ແລະ ວັດຖຸເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19.

Related Articles

Leave a Reply