Visit BigblueAgency
ປະຊາຊົນບໍ່ເຫັນດີທີ່ຈະທຸບຕຶກເກົ່າຕະຫຼາດເຊົ້າ, ຊຶ່ງພວກເຂົາຢາກໃຫ້ຮັກສາໄວ້ເປັນມໍລະດົກອັນເກົ່າແກ່ຂອງຊາດ ?

ປະຊາຊົນບໍ່ເຫັນດີທີ່ຈະທຸບຕຶກເກົ່າຕະຫຼາດເຊົ້າ, ຊຶ່ງພວກເຂົາຢາກໃຫ້ຮັກສາໄວ້ເປັນມໍລະດົກອັນເກົ່າແກ່ຂອງຊາດ ?

ປະຊາຊົນລາວສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໄດ້ເວົ້າເປັນຫາງສຽງດຽວກັນ ແລະ ມີຄໍາຖາມດຽວກັນວ່າ: ບໍ່ເຫັນດີທີ່ຈະທູບຕຶກເກົ່າຕະຫຼາດເຊົ້າ ມໍ1 ແລະ ມໍ2 ເພື່ອພັດທະນາໃໝ່ ແລະ ເປັນຫຍັງລັດຖະບານຄືບໍ່ຮັກສາຕຶກ ໄວ້ໃຫ້ເປັນມໍລະດົກຂອງຊາດ ເພາະຕຶກເກົ່າຕະຫຼາດເຊົ້ານີ້ຖືວ່າເປັນຕຶກເກົ່າແກ່ຄູ່ບ້ານຄູ່ເມືອງວຽງຈັນມາຫຼາຍສຕະວັດແລ້ວ.

ລັດຖະບານໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ນັກລົງທຶນຈີນເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ເພື່ອສໍາປະທານຕຶກຕະຫຼາດເຊົ້າດັ່ງກ່າວ ໂດຍແມ່ນ ບໍລິສັດ ຮົວຊິນ ພັດທະນາ ຈຳກັດ ຊຶ່ງມີອາຍຸສໍາປະທານ 40 ປີ ເພື່ອພັດທະນາໃຫ້ເປັນຕຶກ ຫຼື ຕະຫຼາດທີ່ທັນ ສະ ໄໝ. ປັດຈຸບັນນີ້ທາງບໍລິສັດກໍາລັງກຽມຍົກຍ້າຍຊາວຄ້າຂາຍຕ່າງໆ ອອກຈາກຕຶກດັ່ງກ່າວໂດຍຈະໃຫ້ເວລາ 3 ເດືອນ ໃຫ້ຍົກຍ້າຍອອກໝົດ ຊຶ່ງທາງບໍລິສັດມີສະຖານທີ່ໄວ້ ຮອງຮັບໄວ້ແລ້ວລວມມີ 302 ຫ້ອງ.

ຂ່າວ: ວຽງຈັນທາຍ

Related Articles

Leave a Reply