Visit BigblueAgency
17 ຄົນເສຍຊີວິດຍ້ອນອຸບັດຕິເຫດຢູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໃນເດືອນຕຸລາ ທີ່ຜ່ານມາ

17 ຄົນເສຍຊີວິດຍ້ອນອຸບັດຕິເຫດຢູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໃນເດືອນຕຸລາ ທີ່ຜ່ານມາ

 ເຈົ້າໜ້າທີ່ພະແນກຈະລາຈອນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສະເພາະເດືອນຕຸລາ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 17 ຄົນ, ບາດເຈັບເລັກນ້ອຍ 47 ຄົນ, ສົມຄວນ 115 ຄົນ ແລະ ສາຫັດ 26 ຄົນ ຈາກອຸບັດເຫດທີ່ເກີດຂຶ້ນທັງໝົດ 83 ຄັ້ງຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ໃນນີ້ ເມືອງໄຊເສດຖາມີອຸບັດຕິເຫດເກີດຂຶ້ນ 19 ຄັ້ງ ຫຼາຍກວ່າເມືອງອື່ນໆ, ຮອງລົງມາແມ່ນເມືອງໄຊທານີ ມີອຸບັດເຫດເກີດຂຶ້ນ 15 ຄັ້ງ, ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ 12 ຄັ້ງ, ເມືອງຈັນທະບູລີ 10 ຄັ້ງ ແລະ ເມືອງອື່ນໆແມ່ນຫຼຸດ 10 ຄັ້ງ.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ພະແນກຈະລາຈອນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ອຸບັດເຫດທີ່ເກີດຂຶ້ນນັ້ນ ມີພາຫະນະເປ່ເພເລັກນ້ອຍ 47 ຄັນ, ສົມຄວນ 115 ຄັນ ແລະ ໃຊ້ການບໍ່ໄດ້ 3 ຄັນ ຊຶ່ງໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຫຼາຍກວ່າ 1,6 ຕື້ກີບ.

ຂໍ້ມູນ: ພະແນກຈະລາຈອນນະຄອນຫຼວງ

Related Articles

Leave a Reply