Vientiane Times Lao
17 ບໍລິສັດ ໄດ້ຮັບລາງວັນທຸລະກິດ ອາຊຽນດີເດັ່ນຂອງ ສປປ ລາວ ປະຈຳປີ 2019

17 ບໍລິສັດ ໄດ້ຮັບລາງວັນທຸລະກິດ ອາຊຽນດີເດັ່ນຂອງ ສປປ ລາວ ປະຈຳປີ 2019

ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດລາວ (ສຄອຊ) ໃນຕອນຄໍ່າຂອງວັນສຸກຜ່ານມາໄດ້ຈັດ ພິທີມອບລາງວັນທຸລະກິດອາຊຽນດີເດັ່ນ ຂອງ ສປປ ລາວໃຫ້ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ຫົວໜ່ວຍທຸ ລະກິດໂດຍໄດ້ຄັດເລືອກໃນຫຼາຍຂົງເຂດພາຍ ໃນປະເທດຂຶ້ນທີ່ໂຮງແຮມຄຣາວພາຊາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງີນ, ທ່ານ ນາງເຂັມມະນີ ພົນເສນາ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ທ່ານ ທະນົງສິນ ກັນລະຍາ, ຮອງປະທານ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ແຂກທີ່ຖືກ ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍ 200 ກວ່າຄົນ.
ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ໄດ້ໃຫ້ກຽດມອບລາງວັນໃຫ້ 17 ບໍລິສັດ ຈຳນວນ 18 ລາງວັນ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
ລາງວັນທີ 1: ປະເພດບຸລິມະສິດດີເດັ່ນ-ຂະແໜງການກະສິກຳດີເດັ່ນ (Lao Priority Integration Sectors Excellence Awards – Agriculture Sector) ໄດ້ແກ່ ກຸ່ມບໍລິສັດດາວເຮືອງ ຈໍາກັດ.
ລາງວັນທີ 2: ປະເພດບຸລິມະສິດດີເດັ່ນ-ຂະແໜງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ (Lao Priority Integration Sectors Excellence Awards – Food-Beverage Sector) ໄດ້ແກ່ ບໍລິສັດ ພູວົງ ລາວລີເທວ ໂຄໂພເລເຊິນ ຈຳກັດ.
ລາງວັນທີ 3: ປະເພດບຸລິມະສິດດີເດັ່ນ-ຂະແໜງການຫັດຖະກຳດີເດັ່ນ (Lao Priority Integration Sectors Excellence Awards – Tourism Sector) ໄດ້ແກ່ ບໍລິສັດ Events for Good Sole Co., Ltd.
ລາງວັນທີ 4: ປະເພດບຸລິມະສິດດີເດັ່ນ-ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວດີ ເດັ່ນ (Lao Priority Integration Sectors Excellence Awards – Handicraft Sector) ໄດ້ແກ່ ວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນ ຜາສາຜ້າ.
ລາງວັນທີ 5: ປະເພດບຸລິມະສິດດີເດັ່ນ-ຂະແໜງການຂາຍຍົກ/ຂາຍຍ່ອຍ ດີເດັ່ນ (Lao Priority Integration Sectors Excellence Awards – Wholesale/Retail Sector) ໄດ້ແກ່ ບໍລິສັດ ກຸ່ມໄຊຍະວົງ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ.
ລາງວັນທີ 6: ປະເພດທຸລະກິດ SME ດີເດັ່ນ – ຂະແໜງການຈ້າງງານ ດີເດັ່ນ (SME Excellence Award – SME Employment Award) ໄດ້ແກ່ ວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນ ຜາສາຜ້າ.
ລາງວັນທີ 7: ລາງວັນປະເພດທຸລະກິດ SME ດີເດັ່ນ – ຂະແໜງການຂະຫຍາຍຕົວທຸລະກິດ ດີເດັ່ນ (SME Excellence Award – SME Growth Award) ໄດ້ແກ່ ໂຮງຮຽນ ນານາຊາດ ປັນຍາທິບ.
ລາງວັນທີ 8: ລາງວັນປະເພດທຸລະກິດ SME ດີເດັ່ນ- ທາງດ້ານນະວັດຕະກຳ (SME Excellence Award – SME Innovation Award) ໄດ້ແກ່ ບໍລິສັດ ພູວົງ ລາວລີເທວ ໂຄໂພເລເຊິນ ຈຳກັດ.
ລາງວັນທີ 9: ປະເພດທຸລະກິດ SME ດີເດັ່ນ- ລາງວັນທາງດ້ານການປະກອບສ່ວນຕໍ່ສັງຄົມ (SME Excellence Award – Corporate Social Responsibility (CSR) Award) ໄດ້ແກ່ ໂຮງງານຜະລິດນ້ຳດື່ມ ແລະ ນ້ຳກອ່ນ ໂລມາຄຳ.
ລາງວັນທີ 10: ລາງວັນພິເສດ-ລາງວັນຜູ້ປະກອບການໜຸ່ມດີ ເດັ່ນ (Special Award) – Young Entrepreneur Award, ໄດ້ແກ່ ບໍລິສັດ ຄຳມະນີ ເຈເນີຣອນ ເຊີວິສ (Khammany General Service (K.G.S) Individual Enterprise).
ລາງວັນທີ 11: ລາງວັນພິເສດ-ລາງວັນຜູ້ປະກອບການຍິງດີເດັ່ນ (Special Award) – Women Entrepreneur Award, ໄດ້ແກ່ ບໍລິສັດ ປາກຊ່ອງ ພັດທະນາ ຂາອອກ – ຂາເຂົ້າ ຈໍາກັດ ຜູ້ດຽວ.
ລາງວັນທີ 12: ລາງວັນພິເສດ- ລາງວັນທຸລະກິດເພື່ອນມິດ ສປປ ລາວ(Special Award) – Friend of Laos Award, ໄດ້ແກ່ ບໍລິສັດ Savan Pacifica Development ຈຳກັດ Savan Pacifica Development Co.,Ltd ( Savan Park).
ລາງວັນທີ 13: ລາງວັນພິເສດ- ລາງວັນທຸລະກິດເພື່ອນມິດ ສປປ ລາວ(Special Award) – Friend of Laos Award ໄດ້ແກ່ ບໍລິສັດ ທ່ອງທ່ຽວເອັກໂຊລາວ ຈຳກັດ.
ລາງວັນທີ 14: ລາງວັນພິເສດ- ລາງວັນທຸລະກິດເພື່ອນມິດ ສປປລາວ (Special Award) – Friend of Laos Awardໄດ້ແກ່ ຟາມລ້ຽງຄວາຍນົມ ນາຊ່າວ ຈຳກັດ.
ລາງວັນທີ 15: ລາງວັນພິເສດທີ່ເພີ່ມມາໃໝ່ ລາງວັນທຸລະກິດຄອບຄົວດີເດັ່ນ(Special Award) – Family Business Award) ໄດ້ແກ່ ໂຮງແຮມ ແມ່ຂອງພາຣາໄດສ໌ ຣີສອດ.
ລາງວັນທີ 16: ລາງວັນພິເສດທີ່ເພີ່ມມາໃໝ-ລາງວັນທຸລະກິດເພື່ອສັງຄົມແບບຍືນຍົງດີເດັ່ນ (Special Award) – Sustainable Social Enterprise Award, ໄດ້ແກ່ ບໍລິສັດ ໃສທິລາດ ກຣຸບ ຈຳກັດ.
ລາງວັນທີ 17: ລາງວັນພິເສດທີ່ເພີ່ມມາໃໝ່-ລາງວັນທຸລະກິດສີຂຽວດີເດັ່ນ(Special Award) – Green Enterprise Award, ໄດ້ແກ່ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ນໍ້າຕົກຕາດຮ້ອຍຄົວ.
ລາງວັນທີ 18: ລາງວັນທຸລະກິດລິເລີ່ມ ແລະ ຂັບເຄື່ອນນະວັດຕະກໍາດີເດັ່ນ(IDE) (Special Award) – Startup and Innovation-Driven Enterprise (IDE) Award, ໄດ້ແກ່ ໂຮງງານ ອຸດສາຫະກຳ ໂຕໂຢລາວ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.
ທ່ານ ທະນົງສິນ ກ່າວໃນພິທີເປີດງານ ວ່າ ການມອບລາງວັນທຸລະກິດອາຊຽນດີເດັ່ນ ຂອງ ສປປລາວ (ABA Laos) ແມ່ນ ງານສຳຄັນອັນໜຶ່ງຂອງພາກທຸລະກິດ ເຊີ່ງສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ແຫ່ງຊາດລາວ ຮ່ວມກັບ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ໄດ້ຮ່ວມກັນຈັດຂຶ້ນແຕ່ ປີ 2916 ທີ່ ສປປລາວ ເປັນເຈົ້າພາບອາຊຽນ. ຈຸດປະສົງແມ່ນ
ແນ່ໃສ່ຊົມເຊີຍບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ມີຜົນງານໂດດເດັ່ນຂອງສປປລາວແລະໃຫ້ຜູ້ທີ່ຊະນະລາງວັນເປັນຕົວແທນເພື່ອເຜີຍແຜ່ຄວາມຮັບຮູ້ຂອງການເຮັດທຸລະກິດໃນພາກພື້ນປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ.ລາງວັນດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນເປັນການສ້າງແຮງບັນດານໃຈແລະເຕົ້າໂຮມເອົາທຸລະກິດລາວເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຂະບວນການເຊື່ອມໂຍງປະຊາຄົມເສດຖະກະກິດອາຊຽນແລະເປັນອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນໃນການເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດອາຊຽນ ແລະ ຕະຫລາດໂລກ. ລາງວັນທຸລະກິດອາຊຽນດີເດັ່ນແຫ່ງສປປລາວ 2019 (ABA Laos 2019)
ຜູ້ໄດ້ຮັບລາງວັນຄັ້ງນີ້ ຍັງສາມາດສືບຕໍ່ເຂົ້າຮ່ວມສະຫມັກແຂ່ງຂັນຊິງລາງວັນທຸລະກິດອາຊຽນດີເດັ່ນ 2019(ASEAN Business Awards 2019) ຊຶ່ງເປັນລາງວັນໃນລະດັບພາກພື້ນ ທີ່ຈະໄດ້ຈັດຂື້ນ ແລະ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດໂດຍສະພາທີ່ປຶກສາທຸລະກິດອາຊຽນ (ASEAN-BAC) ແຫ່ງຣາຊອານາຈັກໄທໃນເດືອນພະຈິກ 2019 ນີ້.

Related Articles

Leave a Reply

error: ສົນໃຈຂໍ້ມູນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງບັນນາທິການ