Visit BigblueAgency
26 ວັນຂອງປີ 2023, ລັດປັບລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟແລ້ວ 3 ​ຄັ້ງ

26 ວັນຂອງປີ 2023, ລັດປັບລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟແລ້ວ 3 ​ຄັ້ງ

ພຽງ 26 ວັນ ຂອງເດືອນ ມັງກອນ 2023, ລັດຖະບານລາວໄດ້ປັບຂຶ້ນລາຄາຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດແລ້ວ 3 ​ຄັ້ງ ຊຶ່ງຄັ້ງທີ 3 ນີ້ແມ່ນເລີ່ມປະຕິບັດນັບແຕ່ເວລາ 6 ໂມງເຊົ້າ ຂອງວັນທີ 26 ມັງກອນ 2023 ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ໂດຍໄດ້ປັບລາຄານໍ້າມັນແອັດຊັງພິເສດຂຶ້ນ 1.040 ກີບ/ລິດ, ແອັດຊັງທຳມະດາ ປັບຂຶ້ນ 640 ກີບ/ລິດ ແລະ ກາຊວນ ປັບຂຶ້ນ 390 ກີບ/ລິດ.

Related Articles

Leave a Reply