Vientiane Times Lao
3 ວຽກໃຫ່ຍຂອງໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຢູ່ ແຂວງອຸດົມໄຊ ເກືອບສໍາເລັດແລ້ວ 100%

3 ວຽກໃຫ່ຍຂອງໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຢູ່ ແຂວງອຸດົມໄຊ ເກືອບສໍາເລັດແລ້ວ 100%

ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງແຂວງອຸດົມໄຊ ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ ວຽກງານຫຼັກ ຂອງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຜ່ານແຂວງອຸດົມໄຊ ຄື: ວຽກງານການເຈາະອຸໂມງ, ການກໍ່ສ້າງເສົາຂົວທາງວາງລາງລົດໄຟ ແລະ ການຕັດແລວທາງດິນ ແລະ ການຖົມຄັນຄູທາງລົດໄຟແມ່ນສໍາເລັດແລ້ວເປັນສ່ວນໃຫ່ຍ.  

ການເຈາະອຸໂມງດັ່ງກ່າວລວມທັງໝົດມີ 32 ຈຸດ ມີຄວາມຍາວທັງໝົດ 84,869 ກິໂລແມັດ ສາມາດເຈາະສໍາເລັດແລ້ວ 28 ຈຸດ ຫຼື 82,747 ກິໂລແມັດ ເທົ່າກັບ 97,5 % ຂອງໜ້າວຽກ, ການກໍ່ສ້າງເສົາຫົວຂົວວາງລາງລົດໄຟລວມມີ 716 ຕົ້ນແມ່ນສໍາເລັດໝົດແລ້ວ 100%, ສ່ວນວຽກງານການຕັດແລວທາງດິນ ແລະ ການຖົມຄັນຄູທາງລົດໄຟແມ່ນສໍາເລັດແລ້ວຫຼາຍກວ່າ 97,91%.

ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງແຂວງອຸດົມໄຊ ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ຄຽງຄູກັບການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ, ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ຍັງໄດ້ສົມທົບກັບບໍລິສັດທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໃນການຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ຢູ່ແຕ່ລະເມືອງທີ່ມີທາງລົດໄຟຜ່ານ. ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ທີ່ຜ່ານແຂວງອຸດົມໄຊ ລວມມີຄວາມຍາວທັງໝົດ 126,6 ກິໂລແມັດ ໂດຍຜ່ານ 3 ເມືອງ ປະກອບມີ ເມືອງນາໝໍ້, ເມືອງໄຊ ແລະ ເມືອງງາ. ວຽກການກໍ່ສ້າງທັງໝົດຂອງໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນຈະສໍາເລັດຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້ຄືໃນປີ 2021 ຢ່າງແນ່ນອນ.

ຂ່າວ: ວຽງຈັນທາຍ

ພາບ: ຄານມະນີ ຮຽນດໍຈັນ

Related Articles

Leave a Reply

error: ສົນໃຈຂໍ້ມູນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງບັນນາທິການ