Vientiane Times Lao
6 ເດືອນຕົ້ນປີນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນຂາດດຸນການຄ້າຫຼາຍກວ່າ 16 ລ້ານໂດລາ

6 ເດືອນຕົ້ນປີນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນຂາດດຸນການຄ້າຫຼາຍກວ່າ 16 ລ້ານໂດລາ

ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2021 ນີ້ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຂາດດຸນການຄ້າຫຼາຍກວ່າ 16 ລ້ານໂດລາ ໝາຍຄວາມວ່າ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີມູນຄ່າການສົ່ງອອກໜ້ອຍ ກວ່າມູນຄ່າສິນຄ້ານໍາເຂົ້າ. ສິນຄ້ານໍາເຂົ້າມີມູນຄ່າທັງໝົດ 973,83 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສິນຄ້າປະເພດຮັບໃຊ້ວຽກງານອຸດສາຫະກຳ, ພາຫະນະ, ຊິ້ນສ່ວນ ແລະ ອາໄຫຼ່ພາຫະນະ, ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ອຸປະກອນກໍ່ສ້າງ, ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍປະຈຳວັນ, ເຄື່ອງບໍລິໂພກ ແລະ ອື່ນໆມາຈາກ ໄທ, ສປ ຈີນ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ.

ສະເພາະການການສົ່ງອອກ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ມີມູນຄ່າທັງໝົດ 806,67 ລ້ານໂດລາ ໂດຍສົ່ງອອກສິນຄ້າປະເພດແຮ່ທາດ, ອຸດສາຫະກຳ, ໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມ້ສຳເລັດຮູບ ແລະ ອື່ນໆສ່ວນຫຼາຍແມ່ນສົ່ງໄປ ສປ ຈີນ, ຮອງລົງມາແມ່ນ ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ໄທຕາມລໍາດັບ. 

ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຍັງໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ຕື່ມອີກວ່າ: ປັດຈຸບັນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນມີໂຮງງານທັງໝົດ 3.330 ແຫ່ງ, ໃນນີ້ໂຮງງານຂະໜາດໃຫຍ່ມີ 180 ແຫ່ງ, ຂະໜາດກາງ 227 ແຫ່ງ, ແບບຄອບຄົວ 2.492 ແຫ່ງ ແລະ ກຳມະກອນຫຼາຍກວ່າ 54.000 ຄົນ ຊຶ່ງຫຼາຍກວ່າ 50% ແມ່ນເປັນ ເພດຍິງ.

Related Articles

Leave a Reply

error: ສົນໃຈຂໍ້ມູນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງບັນນາທິການ