Vientiane Times Lao

“DITP” ປະກາດພ້ອມຈັດງານ “STYLE Bangkok ເດືອນຕຸລາ 2019”

ເສີມຂະຫຍາຍ ແລະ ສືບຕໍ່ຄວາມສໍາເລັດ ປີທີ3 ງານສະແດງສິນຄ້າ Lifestyle ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ, ຄົບທີ່ສຸດ ໃນພູມມິພາກອາຊີ ເຊື່ອໝັ້ນ ຊ່ວຍຊຸກຍູ້ຍອດການສົ່ງອອກເພີ່ມຂຶ້ນ 3% ກຸງເທບ, 16 ກັນຍາ 2019 ກົມສົ່ງເສີມການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ ກະຊວງພານິດ ຫຼື DITP…

ກະຊວງສາທາຂໍນ້ຳໃຈຈາກທຸລະກິດ ນ້ຳດື່ມໄປບໍລິຈາກນໍ້າໃຫ້ຜູ້ປະສົບໄພນ້ຳຖ້ວ

ຜູ້ປະສົບໄພນ້ຳຖ້ວມຈຳນວນຫຼວງ ຫຼາຍຍັງຕ້ອງການນ້ຳດື່ມສະອາດ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ໂຕ່ງນ້ຳ ພາຍຫຼັງທີ່ນ້ຳໄດ້ບົກແຫ້ງລົງ, ໃນຂະນະທີ່ກະຊວງສາທາລະນະສຸກກຳລັງຂຸ້ນຂ້ຽວ ໂຄສະນາຂົນຂວາຍຫານ້ຳດື່ມສະອາດຈາກບໍລິສັດນ້ຳດື່ມທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງກັບ ເຂດທີ່ຖືກກະທົບຈາກໄພພິບັດນ້ຳ ຖ້ວມມາຊ່ວຍບໍລິຈາກນໍ້າ. ທ່ານ ດຣ ສຸດສາຄອນ ຈັນທະພອນ ຫົວໜ້າສູນ ອະນາໄມສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຈັດຫາ ນ້ຳສະອາດ ໄດ້ກ່າວກັບ ນັກຂ່າວ…

ເສຍຊີວິດ 1, ເຈັບ 23 ຄົນຈາກການລະເບີດຫີນ

ອຳນາດການປົກຄອງ ເມືອງນ້ຳບາກ ແຂວງຼຫຼວງພະບາງໄດ້ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຫຼ້າສຸດເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ກ່ຽວກັບເຫດລະເບີດຫີນຂອງໂຮງງານຊິມັງຢູ່ເຂດພັດທະນານໍ້າຖ້ວມ ເມືອງນໍ້າບາກ ທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດມີຜູ້ເສຍຊີວິດ (more…)
error: ສົນໃຈຂໍ້ມູນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງບັນນາທິການ