Vientiane Times Lao

ກະຊວງຊີ້ນຳອົງການລັດ ແລະ ເອກະຊົນຮ່ວມມືພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ

ການນຳກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ແນະນຳໃຫ້ບັນດານັກທຸລະ ກິດ ແລະ ຜູ້ປະກອບການດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ຢູ່ທີ່ປະຊຸມປຶກສາຫາລືສົ່ງເສີມທຸລະກິດທ່ອງ ທ່ຽວ ໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ 04/10/2019 ໃຫ້ມີ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ຫຼາຍຂຶ້້ນເພື່ອໃຫ້ມີການພັດທະນາດ້ານທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. (more…)
error: ສົນໃຈຂໍ້ມູນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງບັນນາທິການ