Visit BigblueAgency
Unitelໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມງານງານວາງສະແດງໂທລະຄົມMWC 2024 ທີ່ປະເທດ Barcelona

Unitelໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມງານງານວາງສະແດງໂທລະຄົມMWC 2024 ທີ່ປະເທດ Barcelona

Unitel ເຂົ້າຮ່ວມງານ Mobile World Congress – MWC 2024, ທີ່Barcelona ແລະ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການເປີດຕົວ ເຕັກໂນໂລຢີchipset 5G ແລະ Vi An – AI Human ຢ່າງເປັນທາງການຂອງ Viettelໃນລະຫ່ວາງວັນທີ 26/2/2024ພາຍໃນງານຕາງໜ້າUnitel ໄດ້ຕ້ອນຮັບ ທ່ານແກ້ວວິສຸກ ໂສລະພົມ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະເຂົ້າມາຢ້ຽມຊົມບູດ ຫວຽດເທວດັ່ງກ່າວ. ດັ່ງກ່າວ. ( ຢູນີເທວ ເປັນບໍລິສັດຮ່ວມທຸລະກິດລະຫ່ວາງ ຫວຽດເທວ ກັບລັດວິສາຫະກິດ ລາວ – ເອເຊຍໂທລະຄົມ ).

ໃນລະຫ່ວາງການເຂົ້າຢ້ຽມຊົມ ການວາງສະແດງສິນຄ້າຂອງຫວຽດເທວ ທ່ານ ແກ້ວວິສຸກ ໂສລະພົມຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານໄດ້ແລກປ່ຽນກັບທີມງານ ຫວຽດເທວວ່າ: ການມາຢ້ຽມຊົມບູດຂອງ Viettelໃນຄັ້ງນີ້, ຮັບຮູ້ໄດ້ເຖີງການພັດທະນາຢ່າງເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການຫັນເປັນດີຈີຕອນຂອງ Viettel,ຫວັງວ່າໃນອະນາຄົດ, ດ້ວຍປະສົບການ ແລະ ຜົນສຳເລັດຂອງ Viettelໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ, Viettelຈະຂະຫຍາຍບໍລິການດັ່ງກ່າວໃນລາວໄວໆນີ້. ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມປະທັບໃຈເປັນພິເສດທີ່ Viettelສາມາດຜະລິດອຸປະກອນ5Gຂອງຕົນເອງໄດ້, ຈະເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍໃນການຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍ5G. ປີນີ້ຢູ່ລາວກໍ່ໄດ້ເລີ່ມສະໜອງ ບໍລິການ 5Gຕັ້ງແຕ່ເດືອນມັງກອນ 2024 ເປັນຕົ້ນໄປ ເຊີ່ງUnitelກໍ່ໄດ້ຂະຫຍາຍເຊັ່ນກັນ.

ເມື່ອຖືກຖາມເຖິງຄວາມຄາດຫວັງໃນອະນາຄົດຂອງ Unitel ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ: “Unitelໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ຈະສະໜອງ 5G ແລະຫວັງຢ່າງຍີ່ງ ຢູນີເທວຈະດໍາເນີນການບໍລິການດັ່ງກ່າວໃນໄວໆນີ້. ນອກຈາກນັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ Unitel ໂດຍຜ່ານປະສົບການຫວຽດເທວ ຈະຊ່ວຍປະກອບສ່ວນພວກເຮົາ ເຂົ້າໃນຂະບວນການຫັນເປັນດີຈີຕອນຂອງລາວ”.

Unitelໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມງານຄັ້ງນີ້ ເຊີ່ງເປັນການເປີດໂອກາດ ໃນການຄົ້ນຄ້ວາ  ເບີ່ງບັນດາ ເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ທັນສະໄໝ ຈາກທົ່ວໂລກ ເພື່ອນຳມາປັບໃຊ້ ເພື່ອຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການແຫ່ງຍຸກສະໄໝການຫັນເປັນດີຈີຕອນຂອງລາວເຮົາ.

Related Articles

Leave a Reply