Vientiane Times Lao
ກອງປະຊຸມ ລມຕ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ອາຊຽນ ຈະປືກສາກັນຫຼາຍຫົວຂໍ້ເພື່ອຮ່ວມມືກັນ

ກອງປະຊຸມ ລມຕ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ອາຊຽນ ຈະປືກສາກັນຫຼາຍຫົວຂໍ້ເພື່ອຮ່ວມມືກັນ

ສປປ ລາວ ຈະເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ ສະຫວັດດີການ ສັງຄົມ ແລະ ການພັດທະນາ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 10 ໃນວັນທີ 18-22 ພະຈິກ 2019 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ອີງຕາມກອງປະຊຸມ ຖະແຫຼງຂ່າວ ມື້ເຊົ້ານີ້ທີ່ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ ສັງຄົມພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ.

ທ່ານ ຄຳແພງ ກ່າວວ່າ ກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ການພັດທະນາອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 15 ແລະ ກອງປະຊຸມປິ່ນອ້ອມ ຈະຈັດຂຶ້ນພ້ອມກັນໃນວັນທີ 18-22 ພະຈິກ.

ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງບັນດາກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເພື່ອທົບທວນຄືນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດວຽກງານສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ການພັດທະນາອາຊຽນ ໃນໄລຍະ 2016-2020 ແລະ ວາງທິດທາງແຜນການຮ່ວມມືກັບບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ແລະ ປະເທດບວກສາມ ໃນຕໍ່ໜ້າ, ເພື່ອອອກຖະແຫຼງການຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ການພັດທະນາອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 10 ແລະ ຖະແຫຼງການຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ການພັດທະນາອາຊຽນ ບວກສາມ ຄັ້ງທີ 6,  ຮັບຮອງບົດລາຍງານກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ການພັດທະນາອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 15 ແລະ ບົດລາຍງານກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ການພັດທະນາອາຊຽນ ບວກສາມ ຄັ້ງທີ 14, ເພື່ອ ຮັບຮອງເອົາບັນດາໂຄງການການຮ່ວມມື ແລະ ປຶກສາຫາລືບັນຫາຕ່າງໆໃນຂົງເຂດວຽກສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ການພັດທະນາອາຊຽນ.

ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ການພັດທະນາ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 10, ກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ການພັດທະນາ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 15 ແລະ ກອງປະຊຸມປິ່ນອອ້ມໃນປີ 2019 ນີ້ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງວຽກປົກປ້ອງສັງຄົມ ສໍາລັບເດັກດ້ອຍໂອກາດໃນອາຊຽນ”.

ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ການພັດທະນາອາຊຽນ ແມ່ນປະເທດສະມາຊກອາຊຽນ ຈະສັບປ່ຽນກັນເປັນເຈົ້າພາບ 3 ປີຕໍ່ຄັ້ງ ແລະ ລະດັບເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສອາຊຽນ ແມ່ນຈະໝູນວຽນ ກັນເປັນເຈົ້າພາບ 1 ປີຕໍ່ຄັ້ງ ຊຶ່ງໃນໄລຍະຜ່ານມາ ສປປ ລາວ ໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ການພັດທະນາ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 1 ໃນປີ 2003 ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ  ຄັ້ງທີ 2 ປີ 2014 ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ຂ່າວ: ສົມພາວັນ 

ພາບ: ເພັດໂພໄຊ

Related Articles

Leave a Reply

error: ສົນໃຈຂໍ້ມູນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງບັນນາທິການ