Vientiane Times Lao
ກະຊວງຊີ້ນຳອົງການລັດ ແລະ ເອກະຊົນຮ່ວມມືພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ

ກະຊວງຊີ້ນຳອົງການລັດ ແລະ ເອກະຊົນຮ່ວມມືພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ

ການນຳກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ແນະນຳໃຫ້ບັນດານັກທຸລະ ກິດ ແລະ ຜູ້ປະກອບການດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ຢູ່ທີ່ປະຊຸມປຶກສາຫາລືສົ່ງເສີມທຸລະກິດທ່ອງ ທ່ຽວ ໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ 04/10/2019 ໃຫ້ມີ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ຫຼາຍຂຶ້້ນເພື່ອໃຫ້ມີການພັດທະນາດ້ານທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.
ທ່ານ ສະຫວັນຄອນ ຣາຊມົນຕີ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ທັງສອງຝ່າຍຕ້ອງມີການຮ່ວມມືກັນໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນບໍ່ວ່າທາງພາກລັດ ຫຼື ເອກະຊົນ. ທ່ານໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ບັນດາກົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການທ່ອງທ່ຽວອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ພາກທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວຢ່າງສຸດຄວາມສາມາດ.
ທ່ານ ຍັງໄດ້ແນະນຳໃຫ້ ບັນດາທຸລະກິດທ່ອງ ທ່ຽວຕ້ອງເນັ້ນໃສ່ການລົງທຶນແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ, ໂດຍນຳໃຊ້ແນວທາງຂອງທ່ອງ ທ່ຽວແບບຍືນຍົງ, ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ມີການນຳ ໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີໃນການກະຈາຍຂໍ້ມູນທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ກວ້າງຂວາງນອກຈາກນີ້, ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ມີການແລກປ່ຽນ ຄຳຄິດຄຳເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງມາຂອງຜູ້ເຂົ້້າຮ່ວມ ພາຍໃຕ້ເນື້ອໃນສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ອງຢູ່ ສປປ ລາວ.

Related Articles

Leave a Reply

error: ສົນໃຈຂໍ້ມູນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງບັນນາທິການ