Vientiane Times Lao
ລມຕ ຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ສະເໜີຄວາມຈຳເປັນຕໍ່ຮ່າງກົດໝາຍຮູບເງົາ 

ລມຕ ຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ສະເໜີຄວາມຈຳເປັນຕໍ່ຮ່າງກົດໝາຍຮູບເງົາ 

ທ່ານ ສາດສະດາຈານ ດຣ. ກິແກ້ວ ໄຂຄຳພິທູນ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ຂຶ້ນສະເໜີ ເຫດຜົນ ແລະ ຄວາມຈຳເປັນຮ່າງກົດໝາຍໃໝ່ ວ່າດ້ວຍຮູບເງົາ ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ໃນວັນທີ 27 ພະຈິກ 2019  ວ່າ : 

ນັບແຕ່ວັນທີ 23 ກໍລະກົດ ປີ 2014 ຮອດປັດຈຸບັນ ດຳລັດວ່າດ້ວຍຮູບເງົາ ໄດ້ຖືກປະກາດໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ໄດ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ວຽກງານຮູບເງົາ ໃນການເຄື່ອນໄຫວຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາລະບົດບາດຂອງຕົນ, ແຕ່ນັ້ນມາ ຮູບເງົາ ຂອງກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ມີບ່ອນອີງໃນດ້ານນິຕິກຳ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຮູບເງົາ ໃນຂອບເຂດ ທົ່ວປະເທດ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນດີເປັນກ້າວໆມາ.

ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຮູບເງົາສ້າງຂຶ້ນໃໝ່ ປະກອບມີ 10 ພາກ, 12 ໝວດ ແລະ 71 ມາດຕາ. ໃນດຳລັດວ່າດ້ວຍຮູບເງົາ ການປັບປຸງ ແລະ ເພິ່ມບັນດາມາດຕາໃໝ່ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນ ກະທັດຮັດ ແລະ ຮັດກຸມ ໂດຍສຸມໃສ່ເນື້ອໃນ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດໃຫ້ຈະແຈ້ງຂຶ້ນຕື່ມກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຮູບເງົາຂອງລັດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຄຸ້ມຄອງຜູ້ຜະລິດ, ຈຳໜ່າຍຮູບເງົາ ແລະ ຜູ້ສ້າງຮູບເງົາ ທັງນີ້ກໍເພື່ອແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ວຽກງານການ ເຄື່ອນໄຫວ ດ້ານຮູບເງົາຖືກຕ້ອງຕາມ ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ກົດໝາຍຂອງລັດ, ຮັບປະກັນການປະຕິບັດວຽກງານດ້ານຮູບເງົາ ໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບຕໍ່ໜ້າກົດໝາຍ.

ຜ່ານການປະຕິບັດດຳລັດວ່າດ້ວຍຮູບເງົາເຫັນວ່າ ມີບາງເຫດຜົນ ແລະ ມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ສ້າງຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງນີ້ : ເພື່ອເພີ່ມທະວີການ ນຳພາ-ຊີ້ນຳຂອງພັກ ແລະ ເພີ່ມທະວີຄວາມສັກສິດ ໃນການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດ ຕໍ່ວຽກງານຮູບເງົາ, ຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບການເມືອງ ຂອງຂົງເຂດວຽກງານ ຮູບເງົາໃນ ການຮັບ ໃຊ້ໜ້າທີ່ການເມືອງ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງປະເທດຊາດ ແລະ ຂອງປະຊາຊົນ, ເພື່ອຕອບສະໜອງ ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໜ້າທີ່ການເມືອງໃນໄລຍະໃໝ່ໂດຍປະຕິບັດຕາມມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 10 ຂອງພັກ ມະຕິຕົກລົງຂອງກົມການເມືອງວ່າດ້ວຍວຽກງານສາມສ້າງ ກໍຄື ລັດຖະທຳມະນູນ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່, ຍ້ອນເຫັນໄດ້ວ່າດຳລັດວ່າດ້ວຍຮູບເງົາ ສະບັບເລກທີ  246/ລບ ລົງວັນທີ 23 ກໍລະກົດ 2014 ທີ່ນໍາໃຊ້ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ມີຫຼາຍມາດຕາ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນສອດຄ່ອງ ກັບສະພາບ ຄວາມເປັນຈິງໃນປັດຈຸບັນ ບວກໃສ່ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ຈື່ງມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຮູບເງົາຂຶ້ນ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ຕອບສະໜອງກັບການປ່ຽນແປງໃໝ່ ຂອງໂລກດ້ານຮູບເງົາ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຍຸກແຫ່ງ ການເຊື່ອມໂຍງສາກົນ ແລະ ເພີ່ມການສົ່ງເສີມໃຫ້ນັກສ້າງຮູບເງົາທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຜະລິດຮູບເງົາຢູ່ ສປປ ລາວ ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

ຂ່າວ: ບົວຜັນ

ພາບ: ຄຳພັນ

Related Articles

Leave a Reply

error: ສົນໃຈຂໍ້ມູນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງບັນນາທິການ