Vientiane Times Lao
ໃນອະນາຄົດພະນັກງານບຳນານອາດຈະໄດ້ຊື້ພາຫະນະບໍ່ແມ່ນເອົາໄປລ້າໆ

ໃນອະນາຄົດພະນັກງານບຳນານອາດຈະໄດ້ຊື້ພາຫະນະບໍ່ແມ່ນເອົາໄປລ້າໆ

ກະຊວງການເງິນໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ຫວ່າງບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ ປັດຈຸບັນທາງກະຊວງກຳລັງ ຊອກຫາວິທີຄົ້ນຄົ້ວເພື່ອອອກຂໍ້ຕົກລົງ ຫຼື ນິຕິກຳຢ່າງອຽດກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ ຕໍ່ພະນັກງານການນຳເວລາພັກການຮັບອູດໜູນບຳນານທີ່ໄດ້ເອົາພາຫະນະຂອງລັດ ໄປພ້ອມນັ້ນ ເພື່ອໃຫ້ມີທາງອອກທີ່ເໜາະສົມກວ່າເກົ່າ. 

ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ໄດ້ຊີ້ແຈງ ແລະ ຕອບຄຳຊັກຖາມຕໍ່ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນບໍ່ດົນມານີ້ ຢູ່ ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII ວ່າ: ໃນອະນາຄົດອາດຈະໃຫ້ພະນັກງານການນຳທີ່ພັກການຮັບອູດໜູນບຳນານໃນແຕ່ ລະຂັ້ນນັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ຊື້ພາຫະນະຂອງລັດ (ລົດປະຈຳຕຳແໜ່ງ) ບໍ່ແມ່ນເອົາໄປລ້າໆ ຄືໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ, ແຕ່ຈະມີລາຄານະໂຍບາຍ ຫຼື ກຳນົດເວລາໃນການຊໍາລະໃຫ້ ແລະ ຍັງຈະປົດປ້າຍລັດອອກ ແລ້ວຈະແລ່ນ ເອກກະສານພາຫະນະໃຫ້ເປັນປ້າຍ ເອກກະຊົນ. 

ນອກນັ້ນຖ້າພະນັກງານບຳນານບໍ່ສາມາດຊໍາລະໄດ້ ຫຼື ຍິນຍອມສົ່ງພາຫະນະຄືນ ໃຫ້ກົມກອງ ພາຫະນະດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຈະຖືກປະມູນຂາຍເພື່ອເອົາເງິນເຂົ້າກອງທຶນ ຂອງລັດເພາະມີທັງພາຫະນະເກົ່າ ແລະ ໃໝ່. 

ທ່ານ ສົມດີ ກ່າວຕື່ມວ່າ ໃນໄລຍະຜ່ານມາລັດຖະບານໄດ້ແກ້ໄຂເປັນແຕ່ລະກໍລະນີ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເລື່ອງດັ່ງກ່າວ ຍ້ອນບໍ່ມີນິຕິກຳສະເພາະ ການມອບພາຫະນະໃຫ້ ພະນັກງານພັກການຮັບອູດໜູນບຳນານ ຍັງບໍ່ມີລະບຽບການທີ່ລະອຽດ.

ຜ່ານມາພະນັກງານຂັ້ນການນຳທາງກະຊວງການເງິນພຽງແຕ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງຂັ້ນເທິງໄປຕາມແຕ່ລະກໍລະນີ. ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມ ການຄົ້ນຄວ້າອອກ ຂໍ້ຕົກລົງ ຫຼື ນິຕິກຳນີ້ ຍັງເປັນພຽງແຜນຂອງກະຊວງການເງິນເທົ່ານັ້ນ ຍັງບໍ່ທັນ ໄດ້ໄປຜ່ານລັດຖະບານເທື່ອ.

ຂ່າວ:  ສົມພາວັນ

ພາບ: ຄຳພັນ

Related Articles

Leave a Reply

error: ສົນໃຈຂໍ້ມູນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງບັນນາທິການ