Vientiane Times Lao
ຍົກສຸງຄວາມຮູ້ຂອງແພດຂະແໜງພະຍາດຊຶມເຊື້ອ ໃນ ສປປ ລາວ

ຍົກສຸງຄວາມຮູ້ຂອງແພດຂະແໜງພະຍາດຊຶມເຊື້ອ ໃນ ສປປ ລາວ

ສະມະຄົມແພດພະຍາດຊຶມເຊື້ອລາວ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການ ປະຈຳປີ ຄັ້ງປະຖົມມະລຶກ ຂື້ນໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 7-8 ພະຈິກ 2019 ທີ່ ໂຮງໝໍມິດຕະພາບ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ເຂົ້າຮ່ວມເປັນກຽດໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ມີ ທ່ານ ດຣ ພູທອນ ວົງກອນວິໄລ ອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ ແລະ ທ່ານ ຮສ ດຣ ມາຍຟອງ ມາຍຊາຍ ປະທານສະມາຄົມ ແພດພະຍາດຊຶມ ເຊື້ອລາວ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຈາກບັດດາກົມ, ສະຖາບັນ, ສູນ, ໂຮງໝໍ, ພາກວິຊາ, ສະມາຄົມແພດສາຂາຕ່າງໆ ອອ້ມຂ້າງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ລວມທັງທ່ານໝໍ ແລະ ນັກສຶກສາ ຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຕ່າງແຂວງ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າຮ່ວມ ປະມານ 240 ທ່ານ.
ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພຶ່ອຍົກສຸງຄວາມຮູ້-ຄວາມສາມາດ ຂອງແພດຂະແໜງພະຍາດຊຶມເຊື້ອ ທາງດ້ານການບົງມະຕິ ແລະ ປິ່ນປົວພະຍາດຊຶມເຊື້ອ ທີ່ມັກພົບເຫັນເປັນປະຈຳໃນ ສປປ ລາວ ພ້ອມທັງສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ເປັນເອກະພາບທາງດ້ານວິຊາການ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ວຽກງານຮັກສາສຸຂະພາບ ໃນຂະແໜງການດັ່ງກ່າວໃຫ້ມີການພັດທະນາ, ມີຄວາມທັນສະໄໝ, ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ໜັກແໜ້ນ ກ້າວສູ່ມາດຕະຖານລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນເທຶ່ອລະກ້າວ.
ຫົວຂໍ້ທີ່ນຳສະເໜີໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ມີ 14 ບົດ ສະເໜີໂດຍ ແພດຜູ້ຊ່ຽວຊານພະຍາດຊຶມເຊື້ອ ຈາກ ສປປ ລາວ, ປະເທດໄທ ແລະ ອັງກິດ ພ້ອມດ້ວຍ ການສົນທະນາແລກປ່ຽນບົດຮຽນກ່ຽວກັບພະຍາດທີ່ມັກເກິດຂື້ນ ໃນ ສປປ ລາວ ເຊັ່ນ: ພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກ, ໄຂ້ຍຸງ, ໄຂ້ແມງແດງ, ພະຍາດເມລີອອຍໂດຊິສ, ການຊຶມເຊື້ອລະບົບປະສາດສູນກາງ, ພະຍາດອັກເສບລະບົບຫາຍໃຈໃນເດັກ, ພະຍາດໝາກແດງ, ພະຍາດເຮັດໄອວິ-ເອດສ, ການຕ້ານຂອງເຊື້ອຈຸລິນຊີຕໍ່ຢາ ແລະ ການນຳໃຊ້ຢາຕ້ານເຊື້ອຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ.
ຂ່າວ: ບົວຜັນ
ພາບ: ວຽງຈັນທາຍ

Related Articles

Leave a Reply

error: ສົນໃຈຂໍ້ມູນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງບັນນາທິການ