Vientiane Times Lao
ບໍລິຄຳໄຊສັ່ງປິດໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ 23 ແຫ່ງ ເພື່ອປະຕິບັດຄຳສັ່ງເລກທີ15/ນຍ 

ບໍລິຄຳໄຊສັ່ງປິດໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ 23 ແຫ່ງ ເພື່ອປະຕິບັດຄຳສັ່ງເລກທີ15/ນຍ 

ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງບໍລິຄຳໄຊໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ທາງແຂວງໄດ້ມີການສັ່ງຍຸບໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ແລ້ວຈຳນວນ 23 ແຫ່ງ ເຮັດໃຫ້ ໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ຈາກ 84 ແຫ່ງທົ່ວແຂວງຍັງເຫຼືອ 61ແຫ່ງ ໃນປັດຈຸບັນ ແຕ່ໂຮງ ງານເຫຼົ່ານີ້ຍັງຈະໄດ້ດັດສົມອີກເທື່ອໝຶ່ງເພື່ອໃຫ້ໂຮງງານເຄື່ອນໄຫວຖືກຕ້ອງຕາມ ລະບຽບກວ່າເກົ່າ. 

ທ່ານ ພອນສະຫວັນ ຫອມລັດບຸນລັດ ຫົວໜ້າພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊໃຫ້ສຳພາດວ່າ: ຫຼັງຈາກນາຍົກລັດຖະມົນຕີອອກຄຳສັ່ງເລກທີ15/ນຍ  ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີຄວາມເຂັ້ມງວດໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາການ ຂຸດຄົ້ນ ແລະ ເຄື່ອນຍ້າຍໄມ້, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊໄດ້ມີການປິດປ່າພາຍໃນແຂວງຢູ່ 7 ເມືອງ ແລະ ໄດ້ມີການດັດສົມໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ສຳເລັດແລ້ວຫຼາຍກວ່າ 20 ແຫ່ງ. ສ່ວນການຄຸ້ມຄອງການປຸງແຕ່ງພະລິດຕະພັນໄມ້ສຳເລັດຮູບເພື່ອສົ່ງອອກໄປຕ່າງປະເທດນັ້ນ ກໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມແຈ້ງການຂອງກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ໄດ້ຮັບການຮ່ວມມືຈາກຜູ້ປະກອບການພາຍໃນແຂວງດີສົມຄວນ.

ທ່ານ ພອນສະຫວັນ ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ ການດັດສົມໂຮງງານຕ້ອງໄດ້ເບີ່ງຫຼາຍແຫຼ່ງ ນອກຈາກນິຕິກຳ ການປະຕິບັດຂອງໂຮງງານ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນດ້ານ ລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ອື່ນໆມາສົມທົບກັນ ໂດຍທາງແຂວງໄດ້ແຕ່ງຄະນະ ເພື່ອຮັບຜິດຊອບວຽກງານນີ້ໂດຍກົງ. ໂຮງງານໃດທີ່ຕັ້ງຢູ່ 3 ປະເພດປ່າຄື: ປ່າສະຫງວນ, ປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ປ່າຜະລິດ  ຕ້ອງໄດ້ຍົກຍ້າຍອອກ. ໃນໄລຍະຜ່ານມາແຂວງບໍລິຄຳໄຊໄດ້ກວດພົບຜູ້ລະເມີດຄຳສັ່ງເລກທີ15 ຈຳນວນໜຶ່ງ ໃນນີ້ມີທັງໄມ້ທີ່ລັກລອບຂຸດຄົ້ນພາຍໃນແຂວງ ການເຄື່ອນຍ້າຍໄມ້ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ການຂົນສົ່ງໄມ້ໂດຍຜ່ານແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ເຮັດໃຫ້ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງດຳເນີນການລົງໂທດຜູ້ກຳທຳຜິດຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.

ຂ່າວ-ພາບ ວຽງຈັນທາຍ: ສົມພາວັນ

Related Articles

Leave a Reply

error: ສົນໃຈຂໍ້ມູນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງບັນນາທິການ