Vientiane Times Lao
ຝຣັ່ງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ 2 ລ້ານກວ່າ ເອີໂຣ ເພື່ອສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ

ຝຣັ່ງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ 2 ລ້ານກວ່າ ເອີໂຣ ເພື່ອສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ

ອົງການຝຣັ່ງເພື່ອການພັດທະນາ (AFD) ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຫຼາຍກວ່າ 2,6 ລ້ານເອີໂຣ ເພື່ອສະ ໜັບສະໜູນໂຄງການຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາມໍລະດົກວັດທະນະທໍາ ແລະ ການສ້າງຄວາມດຶງດູດ ໃຫ້ແກ່ວຽກງານທ່ອງທ່ຽວຢູ່ແຂວງຈໍາປາສັກ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ.

ພິທີເຊັນສັນຍາຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອດັ່ງກ່າວຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 17 ມີຖຸນາ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍການ ເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ອົງການຝຣັ່ງເພື່ອການພັດ ທະນາ ແລະ ສະຖານທູດຝຣັ່ງປະຈໍາລາວ.

ພາຍໃຕ້ໂຄງການນີ້, ແຜນພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວຈະຖືກກຳນົດຂື້ນເພື່ອບໍ່ໃຫ້ແຂວງດັ່ງກ່າວ ເປັນພຽງທາງຜ່ານຂອງບັນດາກຸ່ມນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ເປັນການກະຕຸ້ນໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ ແວ່ພັກ ເຊົາ ກ່ອນເດີນທາງຕໍ່ໄປແຂວງ ຫຼື ປະເທດອື່ນ ແລະ ເປັນການສ້າງລາຍຮັບ ແລະ ວຽກເຮັດ ງານທໍາໃຫ້ກັບປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ.

ແຂວງຈໍາປາສັກ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ ແມ່ນມີທ່າແຮງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ເໝືອນກັບບັນ ດາ ແຂວງອື່ນໆ ເພາະວ່າແຂວງດັ່ງກ່າວປະກອບມີຫຼາຍແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ສວຍງາມ ເຊິ່ງລວມມີສະ ຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວດ້ານວັດທະນະທໍາ, ປະຫວັດສາດ ແລະ ທໍາມະຊາດ.

ລັດຖະບານລາວ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶນເຊື່ອໝັ້ນວ່າໂຄງການດັ່ງກ່າວຈະມີຄຸນຄ່າຫຼາຍໃນການ ປັບປຸງ ຄວາມຮູ້ ແລະ ອະນຸລັກຮັກສາມໍລະດົກວັດທະນະທຳ ທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງແຂວງຈຳປາສັກ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ, ພ້ອມທັງຈະຊ່ວຍໃຫ້ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວຟື້ນຟູຢ່າງໝັ້ນຄົງ ແລະ ຍືນ ຍົງ ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກວິກິດການຕ່າງໆໃນປະຈຸບັນ.

ຂ່າວ: ວຽງຈັນທາຍ

ພາບ ປະກອບ

Related Articles

Leave a Reply

error: ສົນໃຈຂໍ້ມູນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງບັນນາທິການ