Vientiane Times Lao
ສປປ ລາວ ກະກຽມຊື້ອຸປະກອນການແພດເພີ່ມເພື່ອຮັບໃຊ້ວຽກງານຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ-19

ສປປ ລາວ ກະກຽມຊື້ອຸປະກອນການແພດເພີ່ມເພື່ອຮັບໃຊ້ວຽກງານຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ-19

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ອຸປະກອນການແພດເພື່ອຮັບໃຊ້ວຽກງານປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ ສປປ ລາວ ຍັງບໍ່ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການ ຊຶ່ງລັດຖະບານໄດ້ມີການເປີດຮັບຊອງປະມູນຊື້ອຸປະກອນການແພດເພື່ອຮັບໃຊ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວ ໃນບໍ່ດົນມານີ້ຢູ່ທີ່ກະຊວງການເງິນ.

ທ່ານ ດຣ ສົມພອນ ຜາງມະນີໄຊ ຫົວໜ້າກົມການເງິນ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ກ່າວໃນພິທີເປີດຮັບຊອງປະມູນດັ່ງກ່າວວ່າ: ຜ່ານມາໄດ້ມີການຈັດຊື້ອຸປະກອນການແພດແດ່ແລ້ວຈໍານວນໜຶ່ງ ແລະ ສ່ວນໜຶ່ງກໍ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນຕ່າງໆລວມມີ 99 ພາກສ່ວນ ແຕ່ຖ້າທຽບໃສ່ຕາມຄວາມຕ້ອງຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການກ່ຽວກັບການຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ-19 ແມ່ນຍັງບໍ່ພຽງພໍ ດັ່ງນັ້ນລັດຖະບານຈຶ່ງອະນຸມັດເງິນຈໍານວນໜຶ່ງເພື່ອຊື້ຕື່ມໃຫ້ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການ. ການຍື່ນຊວງປະມູນຈັດຊື້ອຸປະກອນການແພດຮັບໃຊ້ສະເພາະວຽກງານປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ ສປປ ລາວ ເຫັນວ່າມີຫຼາຍພາກສ່ວນໃຫ້ຄວາມສົນໃຈໃນການເຂົ້າມາມີສວ່ນຮວ່ມໃນການຢາກແກ້ໄຂພະຍາດໂຄວິດ-19.

ທ່ານ ດຣ ສົມພອນ  ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ການຍື່ນຊອງປະມູນຈັດຊື້ໃນຄັ້ງນີ້ປະກອບມີ 3 ປະເພດຄື: ການຈັດຊື້ອຸປະກອນການແພດ, ພາຫະນະຮັບໃຊ້ ແລະ ຢາປົວພະຍາດ ຊຶ່ງລວມແລ້ວມີ 77 ພາກສ່ວນເຂົ້າຍື່ນຊອງປະມູນໃນຄັ້ງນີ້ ແລະ ຈະມີການກວດສອບວ່າຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບ ຫຼື ບໍ່ ກ່ອນຈະມີການປະກາດຜົນ.

ຂ່າວ: ວຽງຈັນທາຍ 

ພາບ ປະກອບ

Related Articles

Leave a Reply

error: ສົນໃຈຂໍ້ມູນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງບັນນາທິການ